Muzea a galerie na Strakonicku
Muzeum středního Pootaví Strakonice (na strakonickém hradě), Městské muzeum Blatná, Městské muzeum a galerie Vodňany (budova MÚ a bývalá synagoga), Městské muzeum Volyně (tvrz), Muzeum kočky Lnáře, Muzeum řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích, Muzeum selského statku ve Volenicích, Muzeum v Česticích (na zámku)

Hlavní výstavou letošní sezony ve volyňském muzeu byla výstava Aloise Boháče nesoucí název Miláčkové. „Výstava přilákala mnoho návštěvníků. Viděly ji stovky lidí,“ zmiňuje vedoucí muzea Karel Skalický. Během letních měsíců je muzeum více navštěvované, především turisty. Mimo sezonu je určeno hlavně místním lidem. Co se týče návštěvnosti, celkově muzeum pociťuje vzrůstající tendenci. „Letošní sezona byla rozhodně lepší než ta minulá,“ hodnotí Skalický. Povedená byla i výstava k historii Klubu československých turistů ve Volyni od jeho vzniku v roce 1920 do roku 1948.

Z historie…
Prvopočátky volyňského muzejního snažení sahají již do osmdesátých let 19. století, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.
Od roku 1912 jsou veškeré aktivity řízeny nově vzniklým muzejním spolkem, které v roce 1934 vrcholí otevřením Musea města Volyně a kraje volyňského v budově bývalé řemeslnické školy. Středověká volyňská tvrz, ve které sídlí muzeum dodnes, byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1956. V současnosti je muzeum přístupné celoročně, má dvě stálé expozice – Volyňsko v pravěku a Historie volyňské tvrze – a ve třech výstavních prostorech pořádá krátkodobé umělecké a historické výstavy.
Zdroj: Internet

Muzea by se podle Karla Skalického neměla podbízet a dělat laciné výstavy, jen aby nalákala lidi. „Nám jde o takovou tu regionální poctivost a snažíme se výstavy nepřebírat,“ říká. Volyňské muzeum pořádá i přednášky, výlety a hudební věci, které nedělá každý. V letošním roce dokonce otevřelo hřbitovní galerii, která je raritou nejen na Strakonicku, ale v celé republice. Podobná galerie funguje jen v Praze na Olšanských hřbitovech, ale ne v takovém rozsahu. Muzeum tady zatím zrealizovalo dvě výstavy – Ondřeje Malečka a Josefa Bolfa. „Obě vernisáže byly hojně navštíveny a na výstavy jezdí lidé i z větších dálek,“ pokračuje Skalický. Většího ohlasu se dočkala výstava Josefa Bolfa, který patří mezi nejznámější umělce současnosti. Výstava bude v galerii k vidění až do března 2011. Pak by ji měla vystřídat nová.

Nejvíce návštěvníků do vodňanského muzea a galerie přilákala letos výstava Keltové v jižních Čechách. „Byl o ni obrovský zájem, přišlo se podívat přes osm set lidí,“ tvrdí vedoucí MaG Vodňany Jitka Velková. Zájem probouzel i průřez tvorbou Václava Holuba, který byl vystaven ke 100. výročí narození. O výstavu vodňanského rodáka Jiřího Vinkláta byl zájem především mezi místními lidmi. Překvapivá byla výstava fotografií Heleny Novákové. „Byla to prodejně neúspěšnější výstava letošního roku. To jsme ani nečekali,“ zmiňuje Velková.

Průměrně prý jednu výstavu navštíví okolo pěti set lidí. Podle Velkové má na rostoucí počet výstav a kultury vůbec vliv to, že se v poslední době vzchopilo několik spolků a dělají spoustu akcí. Většinou je ve Vodňanech sezona od začátku května do konce září, ale letos je prodloužena až do konce října, kdy ji zakončí dernisáž výstavy v bývalé synagoze.

Muzeum řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích navštívilo od května do září 1985 lidí. V současné době už je zavřené, otevírá se jen na požádání. V muzeu je stálá expozice vorařství. „Letos jsme měli navíc výstavu fotografií z výročí osvobození, výstavu dětí ze základní umělecké školy a výstavu řezbářství. Ta přilákala asi nejvíce lidí,“ zmiňuje za muzeum Jana Bažatová. Střelskohoštické muzeum se každý rok zaměří na něco jiného, loni to bylo například kovářství, letos řezbářství. Sezonu hodnotí Jana Bažatová podobně jako předešlé. „Řekla bych, že máme letos zhruba stejný počet návštěvníků,“ dodává. Hojně muzeum navštěvují vodáci či účastníci školy v přírodě.

Muzeum selského statku ve Volenicích funguje od roku 2002 a nabízí ukázku toho, jak se žilo na venkově zhruba před sedmdesáti lety. Na zámku v Česticích také funguje muzeum, které nabízí ukázky starší zemědělské techniky, vycpaná zvířata, výstavu dobových peněz a erbů. Muzeum koček ve Lnářích je raritou široko daleko. Nachází se tu kočky z keramiky, dřeva i kreslené.

Výstavy, které můžete nyní navštívit na Strakonicku

Městské muzeum ve Volyni
Marcela Vichrová – Podlesí ve větru (Vesnice v Podlesí, jejich chalupy a statky v komorním projevu akademické malířky s kořeny v našem kraji. Výstava je k vidění na tvrzi až do 9. listopadu.)

Jan Pešťák – Pod Ždánovem (Šumavská krajinářská tvorba nezdického rodáka a malíře. Oleje, tempery, pastely, kresby . . . Výstava bude umístěna na tvrzi až do 20. března 2011.)

Josef Bolf – Už tě neuvidím (Stěny hřbitovní galerie v režii jednoho z nejrespektovanějších českých malířů současnosti. Výstava v galerii Na shledanou potrvá až do 27. března 2011.)

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
Pavel Janšta – Z Vodňan do Jeruzaléma (Fotografie z poutní cesty do Jeruzaléma. Výstava bude v městské galerii do 31. března, kdy proběhne dernisáž výstavy v městském muzeu.)

Ak. mal. Vladimír Komárek (Výtvarná sbírka Jana Rapina. V městské galerii k vidění do 21. listopadu.)

Muzeum středního Pootaví Strakonice
90 let strakonického gymnázia (V Maltézském sále strakonického hradu bude k vidění do 31. října.)
Zmizelé a nalezené osudy (Výstavu připravila Střední škola průmyslu a obchodu v Českých Budějovicích společně s polským partnerem. Zabývá se nejen osudy židovského obyvatelstva. Do 31. října bude v sále U Kata na strakonickém hradě.)

Historické kočárky a kolébky (Výstava kočárků ze sbírky Miloslavy Šormové. K vidění ve strakonickém muzeu do 21. listopadu.)

Letošní sezonu jsme měli na výstavy šťastnou ruku

Muzeum středního Pootaví Strakonice dostalo svůj současný název v roce 1967. Na začátku roku 2003 se stalo krajským muzeem, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Ředitelem strakonického muzea je již čtvrtým rokem Miroslav Špecián.

Je říjen, to už lze považovat za období po sezoně. Jak to nyní vypadá ve strakonickém muzeu?

Sezona u nás začíná klasicky na přelomu dubna a května a končí koncem října. Letos jsme ji o pár týdnů prodloužili, jelikož se nám podařilo získat výstavu historických kočárků, o kterou je dost velký zájem. Bude tedy v muzeu až do 21. listopadu.

Co vás čeká v budoucnu?

Pochopitelně je to vánoční výstava, která je u nás tradicí už patnáct let. Opět vystavíme mechanický betlém pana Malého. Letos chceme vánoční výstavu zaměřit především na řezbáře. Také nás ještě čeká výstava prací dětí základních škol, kterou už lze považovat také za tradiční záležitost. Jedná se o výstavu vánočních stromků, které si děti ze strakonických základních škol zdobí.

Když se naopak ohlédnete zpět, jaké výstavy měly letos největší úspěch?

Příjemně nás překvapil zájem o jednu odbornou výstavu, kterou jsme udělali z vlastních zdrojů. Jde o výstavu Roky 1939 – 1945 ve Strakonicích, která byla k vidění od května do srpna a byla zaměřena především na všední život obyvatel ve městě v letech druhé světové války. Asi jsme měli šťastnou ruku, protože i další, autorská, výstava Miroslava Konráda a Jana Šmída, se setkala s příznivým ohlasem u návštěvníků. Do třetice je to již zmíněná výstava kočárků.

Jak byste celkově zhodnotil letošní sezonu, například v porovnání s předešlými lety?

Těžko se to nechá porovnávat, ale myslím, že ve srovnání s předchozími roky je na tom podobně. Letos jsme se pouze potýkali s problémy souvisejícími s úpravami hradu. Museli jsme se během roku vlastně dvakrát kompletně stěhovat.

S jakými organizacemi jako muzeum pravidelně spolupracujete?

Samozřejmě spolupracujeme s městem, s městským kulturním střediskem, s knihovnou, ale třeba i se strakonickými školami. Například pro děti děláme cyklus, kdy se mohou zapojit do přednášení. Také pravidelně jednou až dvakrát měsíčně přednášíme na různá témata v domovech důchodců. Jedná se většinou o témata historická či národopisná.

Jak vám funguje přeshraniční spolupráce, se kterou jste také začali?

Pro tento rok se nám povedlo získat finanční prostředky z fondu přeshraniční spolupráce. S Freilichtige Museem Finsterau jsme letos připravili už čtyři větší akce, dvě byly u nich a dvě u nás, z nichž jedna už proběhla a jedna teprve bude. Během těchto akcí návštěvníky seznamujeme především s lidovou tradicí a hospodařením ve mlýnech či na statku, s tradičními způsoby zpracování obilí, zpracování mléka, velikonočními zvyky a podobně. To všechno jsme ukazovali jak ve Finsterau, tak u nás v Hoslovicích.

Budete ve spolupráci pokračovat?

Na začátku roku, když jsme všechno připravovali, tak jsme ani jedna strana nevěděla, do čeho jdeme, jak to bude, ale nyní si mohu spolupráci, aspoň z naší strany, jedině vynachválit. Náš bavorský partner k tomu přistupuje opravdu zodpovědně, čehož bude dokladem malá publikace, která vyjde a kterou jsme nazvali Tradiční pečení chleba. Jinak mohu říct, že na příští rok už máme naplánovaných několik akcí, které budeme upřesňovat teď v závěru října. Dokonce se na nás obrátili z další obce v Bavorsku, kde také chtějí vytvořit expozici mlynářství, a rádi by si s námi vyměňovali zkušenosti a pořádali společné akce.

Zmínili jsme Hoslovice. Jaké ty měly sezonu?

Co považuji za velký úspěch, je fakt, že se do Hoslovic neustále vracejí lidé, kteří už tu byli, líbí se jim tu a přijdou třeba i počtvrté, popáté. A nejsou to pouze lidé z okolí, ale i z větších dálek. To nás asi nejvíc těší.

Navštěvují lidé mlýn převážně během pořádaných akcí, nebo průběžně po celou sezonu?

Duben a říjen jsou slabší, ale jinak chodí průběžně celou sezonu. Většinou se tam vystřídá okolo stovky lidí za den. Naše akce jsou spíše komornější, ale lidé je hojně navštěvují.

Připravujete na příští rok nějakou novinku nebo změnu?

Vyloženě novinku ani ne, ale možná bych zmínil, že se nám podařilo nově umístit na pozemek vedle mlýna prvorepublikovou sběrnu mléka z 30. let minulého století a pojízdnou drůbežárnu, která byla typická pro většinu družstev v 50. letech. To jsou takové dvě zajímavosti.