Již tradičně tento den věnuje především žákům základních škol formou přednášek z oblasti první pomoci s možností praktického nácviku resuscitace. „Tu si na modelu může pod vedením našich odborníků vyzkoušet každý návštěvník,“ zve ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Podruhé v tomto roce připravila nemocnice akci Proč je důležitá hygiena rukou? Každý si může projít kontrolou hygieny rukou díky zařízení k tomu určenému a získat veškeré informace k této problematice. Kvalifikovaní pracovníci naučí, jak postupovat při hygieně rukou, jak používat dezinfekční přípravky, jak důležité je dodržovat hygienu rukou při návštěvě svých blízkých v nemocnici.

Informace ke zdravému životnímu stylu podá nutriční terapeutka v oblasti zdravé výživy, pracovníci plicního oddělení k odvykání kouření a fyzioterapeutky předvedou cvičební sestavy pro prevenci či léčení bolestí zad.

Návštěvníci si mohou nechat zdarma vyšetřit krevní skupinu, hladinu glykémie či cholesterolu, změřit krevní tlak. V rámci včasného zjištění chorob nabízíme vyšetření pigmentových znamének a kožních útvarů, měření nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem, vyšetření refrakčních vad oka, sonografické vyšetření břicha dětí, vyšetření plicních funkcí dětí i dospělých.

Nemocnice poprvé představí veřejnosti některé prostory nové přístavby chirurgického pavilonu.

Program dne otevřených dveří v nemocnici

Vyšetření pro veřejnost: (pro zájemce zdarma, pokud není uveden čas, platí 10 až – 16 hodin)

Glykémie – hladina krevního cukru – hala gyn-porodnického pavilonu (stoupá po požití sacharidů, účinkem některých hormonů nebo při některých metabolických poruchách, klesá při namáhavé tělesné práci a při hladovění)

Cholesterol - hala gyn-porodnického pavilonu - ce spolupráci s Centrem pro prevenci civilizačních chorob Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Krevní tlak – hala gynekologicko-porodnického pavilonu (přízemí)

Vyšetření krevní skupiny – Centrální laboratoř – hematologie

Sonografické vyšetření břicha - vyšetření dětí ultrazvukem - (dětské odd. přízemí 10 až 15.30 hodin)

Měření nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem (vyšetření nitroočního tlaku napomáhá včasné diagnostice zeleného zákalu)

Refrakční vady oka – vyšetření na autorefraktometru – oční oddělení přízemí gyn-porodnického pavilonu

Vyšetření pigmentových znamének, kožních útvarů, včasná diagnostika rakoviny kůže, kožní ambulance - přízemí gyn-porodnického pavilonu (9 – 15.30 hodin).

Spirometrie (plicní oddělení – 3. patro budovy int. oddělení 9 – 14 hodin)

Poradny

Gynekologicko-porodnický pavilon (přízemí)

Výživová poradna nutriční terapeutky, BMI (Body mass index – index tělesné hmotnosti)

Centrum pro léčbu závislosti na tabákových výrobcích - prezentace

Prevence a léčba vertebrogenního syndromu, cvičení na míči (poradna fyzioterapeuta, ukázky sestav cviků)

Poradna sociální pracovnice

Proč je důležitá hygiena rukou?

Prohlídka oddělení 9 až 16 hodin.

Prohlídky pro veřejnost:
- Dětské – ambulance
- Centrální laboratoře nemocnice
- ARO – příjmový sál
- nukleární medicína (9 – 14.30 h)
- nová přístavba chir. pavilonu:
- neurologie
- šestinedělí

Vůz RZP Zdravotnické záchranné služby JČ kraje Strakonice – před gyn-porodnickým pavilonem

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. - zpřístupnění části prostor v areálu nemocnice (bývalé dětské oddělení).

Prezentace Nemocnice Strakonice, a.s.
(hala gynekologicko-porodnického pavilonu - přízemí):
- Výstava o historii a současnosti Nemocnice Strakonice a.s.
- Prezentace protikuřácké poradny
- Prezentace gynekologicko – porodnického oddělení
- Prezentace hemodialyzačního pracoviště
- Sociální služba v Nemocnici Strakonice, a.s., poradenství
- Videoukázky: Rehabilitační cvičení, výstavba v Nemocnici Strakonice, a.s. –přístavba, ukázka a nácvik resuscitace, hygiena rukou

Přednášky pro školy:
První pomoc, resuscitace: 8.30, 9 a 11,30 hodin.