Výčitky a napadání se lídrů stran, které budou na podzim usilovat o místo v zastupitelstvu. Tak se zvrhla čtvrteční veřejná debata, která měla řešit nejpalčivější problémy Strakonic.

Hned v samém začátku diskuze ve strakonické sokolovně vyrukoval s výtkou Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). „Na posledním jednání zastupitelstva jsem žádal informace o teplárně, jejímž většinovým vlastníkem je město Strakonice. Nic jsem nedostal,“ vyrazil na steč. Odpověď? „Není to předmětem tohoto jednání,“ bylo mu řečeno. Starosta Pavel Vondrys (Slušnost a jistoty pro Strakonice) přešel do protiútoku. „Odkázal jsem vás, abyste si poslechl záznam z příslušného jednání zastupitelstva,“ odpověděl.

V podobném duchu se nesla i další debata. S průběhem jiného zastupitelstva měl problém Michal Polata (ODS). „Nebylo mi dáno slovo,“ řekl. K tomu zastupitel Karel Šíp (Slušnost a jistoty pro Strakonice) řekl, že navrhnout okamžité ukončení diskuze umožňuje jednací řád.

Výměnu názorů ukončil Lukáš Houdek (ČSSD). „Ještě hodinu a strhla by se rvačka,“ řekl s nadsázkou. Debata ho zklamala – nepřinesla žádné návrhy možných řešení.

Transparency International, která ve Strakonicích uspořádala jednu ze série svých veřejných debat se společným názvem Občan obce (ani města) není ovce, se zpočátku tvářila nestranně. V průběhu diskuze ale vyšlo najevo, že impulz jim vlastně dala skupina zastupitelů.

Mezi několika desítkami účastníků bylo běžných občanů poskrovnu. Do diskuze se téměř nezapojili.

Strakonice z kontokorentního úvěru vzaly 91 milionů korun

Stavba nové budovy Základní školy Povážská a zejména její financování. To je vyostřené téma, které se objevuje při každé veřejné debatě a při každém jednání.

Bylo to tak i na posledním jednání zastupitelstva. Tam se zastupitelka Hana Roudnická (4vize) rozhořčovala nad tím, že Strakonice sice mají na její stavbu dvě stě milionů korun krytých úvěrem, ale další náklady ve výši 150 milionů korun ne.

Starosta Pavel Vondrys (ODS) kontroval tím, že škola bude stát 350 milionů korun ne sama o sobě, ale i s vybavením a doprovodnými stavbami. „Tyto akce lze ale dělat až následně, ne najednou se stavbou školy,“ dodal. Podle jeho odhadu by to mohlo dělat až padesát milionů korun, které tedy bude možné vydat později.

Další neméně diskutovaným tématem je lávka u strakonického hradu. Když už si konečně na ni lidé začali trochu zvykat, začaly problémy s dotací. Ty už jsou vyřešené a radnice dostala zprávu, že postupovala správně. Nicméně si na peníze ještě počká.

V souvislosti s těmito akcemi volá Hana Roudnická po auditu. Bez něj nechce zvednout ruku pro žádnou další úpravu rozpočtu. „Neprovedli jsme zhodnocení našich finančních možností,“ podotkla.

Stav městských financí dokresluje Pavel Vondrys na kontokorentním úvěru. „Jeho čerpání je v současné době na částce 91 milionů korun. Naproti tomu máme na akcích, na které dostaneme dotace, předinvestováno 112 milionů korun. Ty by měly přijít ještě letos,“ vysvětlil.

Ve finančně napjaté situaci města přichází další plán. Přestavba a rozšíření strakonického plaveckého stadionu. Potřeba rekonstrukce tohoto za dva roky čtyřicet let starého objektu je neoddiskutovatelná. Poslední čísla naznačují, že by měla stavba stát včetně přístavby s vodními atrakcemi 113 milionů korun. Dotace by mohly činit 40 milionů. To by ale v následujících létech, kdy by se mělo vše realizovat, znamenalo dofinancovat z rozpočtu přes sedmdesát milionů korun.