Nechceme už patřit pod Základní školu Povážská. To požadují zaměstnanci Mateřské školy Šumavská na sídlišti v okrajové části města. Důvod? Škola má dnes ředitelství v jedné z budov v centru a pro mateřinku to znamená kvůli každému podpisu půl hodiny cesty přes půl města, většina komunikace se odehrává po telefonu či e–mailem. K odtržení také k 1. lednu 2011 skutečně dojde.

Hlavním oponentem rozdělení byl starosta Pavel Vondrys. Podle něj není sporu o tom, že by k rozdělení mělo dojít, ale výhrady měl k datu tohoto kroku. „V roce 2012 bude dostavěná Základní škola Povážská, která bude mít zázemí včetně kuchyně a jídelny. Teď se budou děti ze Základní školy Povážská stejně chodit stravovat do Mateřské školy Šumavská, budou tam mít i družinu,“ poznamenal. Proto chtěl rozdělení k 1. lednu 2012. Neuspěl.

Vedoucí učitelka této mateřské školy Naďa Tesařová vysvětlila, proč nelze otálet. „Veškeré informace pro zaměstnance mateřské školy, či rodiče předškoláků se zdlouhavě zprostředkovávají,“ doplnila. Ředitelka školy a současně i zastupitelka Jaroslava Cháberová vysvětlila, že ke sloučení došlo před zhruba deseti lety s tím, že opět dojde k rozdělení, až bude škola postavena. „To ale k 1. lednu 2011 nebude,“ konstatovala.

Zastupitelé nakonec schválili původní návrh rozdělení k 1. lednu 2011.

Místostarostka Ivana Říhová informovala, že rozdělení nebude znamenat žádné náklady navíc. Rozpočty obou škol na příští rok jsou i po zapracování jednorázového nákladu na rozdělení, který je 42 tisíc korun, asi o osmdesát tisíc nižší než letos.⋌Strana 3

Šumavská chtěla samostatnost před 10 lety

Mateřská škola Šumavská chtěla právní subjektivitu už v roce 2000. Z následujících jednání na strakonické radnici pak jako nejjednodušší řešení v dané situaci vyšlo vytvořit jeden právní subjekt, pod kterým by byla mateřská škola, školní jídelna i základní škola. Podle slov vedoucí učitelky Nadi Tesařové byl důvod ten, že v budově mateřinky byly dvě třídy základní školy a všechny děti základní školy se stravovaly ve školní jídelně, která sídlí ve stejné budově s mateřskou školou.

Mateřská škola tehdy měla kapacitu 75 dětí. „Po dalším sloučení se Základní školou Velké náměstí a Lidická vznikl rozsáhlý subjekt, který je po organizační stránce velmi složitý a navíc rozložený po celém městě,“ zmínila se Naďa Tesařová.

Místostarostka Ivana Říhová připomněla, že v době vzniku ještě probíhala výuka na základní škole ve dvou nedalekých pavilonech na Povážské. „Ani to už neplatí. Začala výstavba nové školní budovy a ředitelství se také přesunulo pryč z této lokality a je na Velkém náměstí,“ dodala.

Pro Renatu Kusíkovou i další rodiče, kteří vodí své děti do mateřinky na Šumavskou, je důležité, aby o ně bylo dobře postaráno. „To, zda je školka samostatná, či pod jinou hlavičkou, skutečně neřeším,“ dodala. Mnozí z nich by ale už přivítali, kdyby základní škola byla z objektu MŠ pryč. Pro mateřskou školu by to znamenalo větší klid.

V současné době patří Mateřská škola Šumavská mezi největší ve městě s kapacitou 112 dětí ve čtyřech třídách. Je plně obsazená a podle vedoucí učitelky Nadi Tesařové by měla být dobře využitá i v budoucnu. Využívají ji pro své děti rodiče nejen ze Strakonic, ale i okolních vesnic. Navíc je to jediná mateřská škola v dané lokalitě.

Mateřská škola Šumavská byla postavena v roce 1980. Původně sloužila dětem, jejichž rodiče pracovali v ČZ Strakonice, jako závodní školka. V roce 1996 ji odkoupilo město a stalo se jejím zřizovatelem. Z bývalé prádelny byla vybudována nová školní jídelna a zmodernizovaná kuchyně od té doby sloužila jak dětem z MŠ, tak i žákům ZŠ. K 1. září 2002 byly všechny části včetně budov na Velkém náměstí a Lidické sloučeny v jeden celek pod názvem ZŠ a MŠ Povážská.