Sobota 21. srpna: Akce se koná na městském úřadě a na náměstí. V 10 hodin začíná Řemeslný jarmark a potrvá do 17 hodin. V 10. 30 hodin zahájí herečka Valérie Zawadská vernisáž výstavy Krajka v životě ženy.

Od 12.30 do 13.30 hodin zahraje Swing TRIO Jana Kašpárka z Písku.

Po celý den budou k vidění ukázky výroby krajek v podání absolventek krajkářské školy v Sedlici.

Odpolední program začíná ve 14 hodin a potrvá přibližně do 19. hodiny. V jeho rámci je připravena módní přehlídka oděvů s krajkovými doplňky, ukázky dobových tanců v provedení taneční skupiny Rozálie ze Strakonic.

Nebude chybět soutěž o nejkrásnější modelku a kankán v podání souboru Řepické babči.

K poslechu, zpěvu i tanci zahraje country kapela Šrumecz a country tance opět předvedou Řepické babči.

V případě špatného počasí se akce koná v sokolovně.

Neděla 22. srpna: V prostorách vinárny Na Velké Hospodě proběhne od 10 hodin seminář na téma Krajka včera a dnes napříč regionem. Přednášet budou Martina Srbová a Ludmila Dominová.

Akci připravily Sedlická krajka o.p.s., město Sedlice a MAS LAG Strakonicko.

Krajkářský víkend spolufinancovala EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.