Na místě kovárny vyrostla 11. července roku 1981 nová budova pošty a prodejny smíšeného zboží, která slouží místním obyvatelům dodnes.

Stará budova Jednoty, která byla součástí místního hostince, tak byla zrušena.

Zásobování se otevřením nové prodejny značně zlepšilo.

Kovárna je provozovna, dílna, určená k provádění určitého druhu zámečnických prací hlavně ručním zpracováním. Kovárny existují od starověku, souvisí s dobou železnou.

Magdaléna Kadaňová