I ta lávka u hradu se dala skousnout, ale tohle, co tam provedli už je moc! Jsem zvědav, až tam vejdou dudáci, tak ty klepne. Nešetřil kritikou na sál U Kata na strakonickém hradě jeden z diskuzních příspěvků na internetových stránkách Strakonického deníku. V podstatě ale vyjadřuje mínění mnoha dalších lidí. Za pár měsíců už vzali přemostění na kraji Podskalí tak či onak na milost, ale „katovnu“ prostě mají v paměti jinak a zatím z toho slevit nechtějí.

To, že lidé se zvědavostí do opravených prostor při nedávném Rumpálování nakukovali potvrdila Šárka Kůsová, která tam tehdy provozovala občerstvení. „Třeba jen nahlédli ode dveří a zase šli,“ dodala. Reakce prý byly protichůdné, od těch vyloženě naštvaných až po ty, kterým se prostor zdál příjemně zkultivovaný. Kupodivu velká ale podle ní byla skupina těch, co byli prostě udivení a překvapení. A tak i obsluha vysvětlovala a vysvětlovala.

Obyvatel Strakonic Karel Šabart si udělal sám pro sebe srovnání. Nahlédnul do „katovny“ i do Hradního sklípku na druhém hradním nádvoří. „U Kata je to bez kouzla, ale sklípek ten má stále náladu,“ vynesl verdikt.

I Hradní sklípek se nachází v prostorách patřících městu I ten provozuje Šárka Kůsová. Podle jejích slov je většina vybavení původní, jen zrenovovaná. „My jsme to jen dotvořili,“ dodala.

Sál U Kata, jak již několikrát opakovala místostarostka Ivana Říhová, nebyl nikdy projektován jako stylová hradní hospůdka, ale má mít flexibilnější charakter. Ke stolům se vejde 104 lidí. Kvůli tomu, aby se tam mohly konat nejrůznější akce, je třeba, aby se nábytek dal snadno složit a podobně. Sál je přístupný ze třetího nádvoří, je samostatně uzamykatelný a může fungovat zcela samostatně bez ohledu na další části objektu.

Lidé budou moci nahlédnout do zrekonstruovaných prostor

Výše zmiňovaný sál U Kata se nachází v objektu bývalého panského pivovaru proti kostelu sv. Prokopa, jehož rekonstrukce právě končí. Tam za poslední zhruba rok vznikly ve třech podlažích tři sály pro nejrůznější využití. Je to prostor v souhrnu o 962 metrech čtverečních. Ve čtvrtek 19. srpna se v nově zrekonstruovaných prostorách uskuteční den otevřených dveří.

Maltézský sál

Je to hlavně galerijní sál, nachází se v druhém patře nad sálem U Kata. „Je určený především k výstavám. Je ho možné využít i pro semináře či konference,“ uvedla místostarostka Ivana Říhová. Má zázemí pro přípravu občerstvení. U stolů by bylo 56 míst. Jako první tam bude od 19. srpna až do konce září výstava Strakonice v proměnách času. Tu vystřídá expozice k 90. výročí gymnázia.

Rytířský sál

Vznikl z třetího podlaží a podkroví budovy. Je určený především pro koncerty či divadla malých forem. „Budeme tam 26. srpna zahajovat dudácký festival. To bude první velká akce, takový křest ohněm,“ doplnila místostarostka. Sál má kapacitu 118 míst a na galerii 22 míst.

Zázemí

Sály spojuje schodiště, kde budou mít návštěvníci nad hlavou vitráž se stylizovanými třemi strakami. Podle pověstí jedna z možností vzniku jména Strakonice je právě od množství strak. Autorkou je akademická sochařka Michaela Absolonová. Nechybí ani plošina pro handicapované, která objektu zajišťuje bezbariérovost.

Internet

Součástí projektu, ze kterého byly rekonstruovány tyto tři sály jsou i nové internetové stránky, které budou spuštěny na podzim. Budou na nich i panoramatické záběry hradu či virtuální prohlídky. Do projektu patří i film, který dokumentuje průběh prací. I ten by se měl objevit na internetu.

Do hradu šly desítky milionů korun. Dvě akce končí letos
Revitalizace strakonického hradu – Celkové náklady činily 16,2 milionu korun, dotace poskytnutá z Regionálního operačního programu byla ve výši 11,7 milionu korun. Týkala se prostor využívaných Muzeem středního Pootaví, kde vznikla i knihovna a badatelna, dále obřadní síň a konečně to bylo i zpřístupnění černé kuchyně.
Hrad Strakonice – Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu – náklady 1,87 milionu euro (nyní v přepočtu 58,7 milionu korun) rozpočet, dotace 1,59 milionu euro z takzvaných norských fondů. Obsahuje dvě základní aktivity – oprava střechy a fasády zámku kde sídlí základní umělecká škola, rekonstrukce někdejší sušárny a sýpky panského pivovaru na víceúčelové sály.
Do strakonického hradu během pěti let 2005 až 2010 šlo 162 milionů korun. Z toho dotační tituly, bylo jich celkem pět, dělaly 94 milionů korun , podíl města 67 milionů korun.