Nápad Marcely Vichrové představit takto na velkých panelech skvosty českých památek ve světě podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR před dvěma lety.

Postupně vznikl nápad uspořádat putovní výstavu také doma, a tak sobotní návštěvníci dobršského zámku byli mezi prvními, kteří v regionu mohli zhlédnout ilustrace absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Marcely Vichrové k více než třem desítkám legend a pověstí z našich hradů a zámků zpracovaných Janem Blažíkem. Fotografiemi je doplnil Jan Bartoš. Originály o velikosti 70 x 100 cm graficky upravené Gabrielou Kopeckou by se do výstavních prostor dobršského zámku z technických důvodů nevešly, proto putovní výstavu tvoří kolekce zmenšených panelů.

Jak se ilustrace k legendám doprovázené hudbou Václava Vondráčka objevily v Dobrši, osvětlil majitel zámku pražský architekt Ivo Kraml. „Marcela Vichrová je strakonická rodačka s kořeny sahajícími až na Dobrš, kde měla babičku.“ Druhým důvodem, proč si Sdružení pro obnovu Dobrše vybralo právě tuto výstavu, je přiblížení českých památek veřejnosti.

Ředitel volyňského muzea Karel Skalický řekl na vernisáži o Marcele Vichrové, že se jinak „duhově“ vidící Vichrová nyní proměnila v „duchovou“. Napadlo ho to po zhlédnutí jejích ilustrací, vycházejících z legend protkaných duchy a nadpřirozenými bytostmi.

Na výstavě jsou kraje zastoupeny dvěma hrady nebo zámky, navíc jsou přidány legendy pražské, ostravské a brněnské. Jižní Čechy reprezentují Helfenburk a strakonický hrad s méně známou pověstí o pasáčkovi, který na přání vládce hradu vyrobil pro krále tak velké dudy, že kvůli měchu nechal vybít všechny panské kozly a na píšťaly pokácet půl lesa.

V postupně opravovaném dobršském zámku pořádá Sdružení pro obnovu Dobrše výstavy již šestým rokem. Legendy hradů a zámků jsou veřejnosti zpřístupněny každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin až do 28. října.

Na zámku je možné navštívit rovněž vynikající výstavu fotografa Jindřicha Štreita „Lidé z Podlesí“ a fotografie Josefa Pecky „Krajina Pošumaví“.

Petr Pučelík