Představení začíná od středy do soboty v 17.30 hodin, v neděli pak v 11 hodin.

Něco z historie: Od roku 1951 dosavadní státní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky Praha převzal název z románu Eduarda Basse. Vznikl tak Cirkus Humberto, který dodnes brázdí vesnice a města České a Slovenské republiky, ale i zahraničí.

Cirkus za svou existenci projel někdejší Jugoslávii, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Střední Asii, Sibiř, Německo, Francii, Holandsko a další země.

Od roku 1993 jsou majitelé tohoto cirkusu bratři Bohumil a Hynek Navrátilovi.