Radní nyní odsouhlasili vyhlášení výběrových řízení. Na tyto dvě akce už jsou schválené dotace z operačního programu Životní prostředí. Ten kromě jiného podrobně kontroluje i výběrová řízení, a tak administrativní stránka věci může trvat i do konce roku.

„Vlastní akce by se měly uskutečnit až v roce následujícím,“ uvedla místostarostka Ivana Říhová.

ZŠ Poděbradova podle prováděcí projektové dokumentace přijde zhruba na 37,8 milionu korun včetně DPH. Získaná dotace přitom činí přes 16,4 milionu korun. Zateplování se bude týkat celého areálu, tedy nejen staré budovy z roku 1964, ale i školní jídelny či kuchyně. „Bude to i budova prvního stupně, která je dvacet let stará,“ dodala místostarostka.

V MŠ Šumavská dělá hodnota díla 17,1 milionu korun. Přiznaná dotace dosáhla výše 5,1 milionu korun.