Zastřešené nástupní ostrůvky, podchod pod kolejištěm, ale i protihlukové stěny. To vše mělo začít vznikat na strakonickém vlakovém nádraží v rámci rekonstrukce kolejiště už příští rok. Zatím ale není vůbec jasné, zda na to stát najde peníze.

Jak uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla, nyní je v běhu stavební řízení a v plánech stále figuruje rok 2011. „Nicméně sestavování rozpočtu je daleko a ministerstvo financí zatím ani nestanovilo strop pro investice,“ vysvětlil. Předpokládané náklady přesahují devět set milionů korun.
Z případného zdržení stavby cestující nadšeni nejsou. Vlasta Zbořilová ze Strakonic jezdí vlakem do Českých Budějovic tak jednou měsíčně. „Ani tam to není ideální, ale tady mám vždycky co dělat, abych se do vlaku vyškrábala. Už aby tu nějaké nástupní ostrůvky také byly,“ podotkla.

Na akci se alespoň menší částkou podílí i Strakonice. Na projektovou dokumentaci podchodu pod nádražím dalo město 690 000 korun. Podle mluvčí radnice Ireny Malotové byl důvodem požadavek města na úplné protažení podchodu pod kolejištěm ke hřbitovu. „Původně měl končit před poslední kolejí,“ vysvětlila. Lidem by to výrazně zkrátilo cestu do této lokality.

Na rekonstrukci je závislá i jedna z akcí vyloženě v režii města. Jde o úpravy parku v blízkosti nádraží, pro které už existuje studie. „Bude ale vhodné to dělat až po vybudování protihlukové stěny, protože jinak by mohly být poškozeny jak opravené chodníky, tak zeleň,“ doplnila Irena Malotová.

Vzdálenější plány SŽDC počítají také se zdvoukolejněním trati, která povede přes Strakonice. V jeho rámci by měl vzniknout podchod v prostoru od parčíku před hotelem Švanda dudák směrem do ulice Tovární. Je to místo, kde lidé často přebíhají koleje a předloni tam tragicky skončil život patnáctileté dívky.

Nádražní budova stále čeká na výsledek jednání

Vedle předpokládané rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Strakonice existují i plány na proměnu nádražní budovy. Ty předpokládají vznik společného obslužného terminálu pro vlaky či autobusy.

Prvotní studie, která řeší kromě samotného objektu a navazujících stanovišť pro autobusy i bezprostřední okolí, existuje. Ta předpokládá například využití prostoru, kde se dnes nachází market Billa. Zatím však spíše představuje jen výchozí bod k další diskuzi.

K pravidelným schůzkám se scházejí zástupci radnice s dopravci, tedy Českými dráhami a ČSAD STTRANS. Podle informací mluvčí radnice Ireny Malotové například pokračují schůzky s Českými dráhami o výkupech pozemků. „Podíl města na vzniku společného terminálu je otázkou dalších jednání se zainteresovanými stranami, čili vlastníky dotčených pozemků a staveb,“ zmínila se.

Záměr má šanci o zařazení do projektu Českých drah Živá nádraží, kdy se kromě dopravce na proměně nádražních budov podílejí i další investoři.