„Počet našich členů se však rok od roku snižuje. Starších lidí totiž ubývá a mladí, těm se do toho moc nechce. Jednoho času bývalo dokonce 2700 členů, to už je ovšem bohužel pasé,“ poznamenal místopředseda svazu zahrádkářů Jiří Vrba.

Historie

Český svaz zahrádkářů s působištěm ve Strakonicích byl založen roku 1957.

Založení svazu jako dobrovolné organizace, zájmové a společenské národní fronty, bylo významným rozhodnutím a jeho existence jednoznačně prokázala, že Český zahrádkářský svaz je organizací, která nejen uspokojuje zájmy všech svých členů při rozvíjení zahrádkářské činnosti v nejrůznějších formách, ale že se jako celek rovněž významně podílí na podpoře a budování celé společenosti.

Činnost svazu

Představenstvo Českého zahrádkářského svazu zasedá pravidelně v každém čtvrtletí. Činností představenstva je pravidelné školení pro funkcionáře a členy základních organizací, práce s mládeží nebo organizování zájezdů. „V současné době už se nám ale tyto zájezdy většinou nepodaří naplnit, lidem asi chybí peníze,“ míní místopředseda Jiří Vrba. Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků zahrádkářů jsou celostátní i regionální zahrádkářské výstavy, například Země živitelka v Českých Budějovicích.

Ocenění členů

Od roku 1976 probíhá pravidelné vyhodnocení – ocenění pro členy a základní organizace, které se zasloužily o rozvoj svazu. Návrhy předkládají okresní výbory, ústředí odsouhlasuje a uděluje čestná uznání prvního až třetího stupně. Nyní se to nazývá bronzová, stříbrná a zlatá medaile.

Mezi velké osobnosti v oblasti zahradnictví a ovocnářství v našem okrese patří František Suchý. Už od malička se učil lásce k přírodě, lesům nebo lukám. On, i řada dalších těchto osobností minulých dob, zanechal velké množství odborných výzkumných a šlechtitelských poznatků či nových odrůd.

Povodně

Srpnové povodně v roce 2002 postihly především majetek základní organizace v Blatné, kde byl poničen celý areál v hodnotě přes jeden milion korun. Finanční pomoc z ústředí byla etapová, a to od roku 2003.

Soutěže

Komise práce s mládeží při Českém zahrádkářském svazu pravidelně uskutečňuje soutěž pro děti ze základních škol s názvem Mladý zahrádkář. Žáci v ní působí v rámci svého okresu. „Tato výtvarná soutěž se dělí na kresbu či malbu a na polytechnickou práci. Soutěže se může zúčastnit jak jednotlivec, tak kolektiv. V každé věkové kategorii je odměňováno deset míst,“ sdělil Jiří Vrba. Podle něj si v soutěži žáci vedou velmi dobře. „Každoročně vyhrávají hlavně žáci ze Základní školy speciální ve Strakonicích, nebo studenti Základní školy Záboří,“ doplnil Vrba.

Současnost

Vloni byla svazem naplánována okresní výstava ovoce, zeleniny a květin, ale pro neúrodu jablek byla přeložena na tento rok. Při pěstování drobného ovoce a zeleniny se v loňském roce naopak dařilo výtečně. „Vloni to bylo skutečně špatné, letos to snad bude jiné a budeme moci tak nadále vystavovat své expozice,“ doufá místopředseda.

Svaz má své zahrádky, na kterých pěstuje plodiny, ovoce a zeleninu. Tyto zahrádky jsou roztroušené po celých Strakonicích. „Nacházejí se především u Volyňky, Otavy, na Vinici, u Droužetic,“ říká Jiří Vrba. Nechybí však ani na Blatensku, Volyňsku či Vodňansku.

Magdaléna Kadaňová