Přestavba ulice Na Ohradě v centru Strakonic má územní rozhodnutí. Přes důrazné protesty některých obyvatel zejména proti cyklostezce, která tudy má vést, zůstane v původním tvaru. Tedy s komunikací na straně směrem k řece a parkovištěm s dvěma řadami kolmých stání blíže školnímu hřišti u Základní školy Dukelská. Právě na této straně se bude nacházet nejen chodník, ale i zmiňovaná trasa pro kolaře.

Pod petici se v březnu podepsalo 91 místních obyvatel. Kromě řady námitek v ní zaznělo: „Ulice Na Ohradě je nejhezčí ulicí ve Strakonicích a v současné době je naprosto funkční.“

Podle Miroslava Urbana z jednoho z domů, u nichž má stezka vést, radnice není příliš přístupná komunikaci s občany. „Nedovedu si například představit kontejnery uprostřed ulice,“ vyslovil jednu z dalších častých připomínek.

Ještě není pozdě

Podle vedoucího odboru dopravy radnice Václava Býčka ani územní řízení není žádné dogma. „Stále je možná změna či případné přeložení navrhované cyklostezky a podobně,“ dodal.

Vloni v červenci prošlo veřejné projednávání takřka bez námitek, dopracovával se tak původní návrh, pro který začalo v únoru územní řízení. Teprve během této doby se po zveřejnění ve Strakonickém deníku objevily námitky, které skončily sepsáním uvedené petice. Znovu se potom mluvilo na dubnové schůzce s tamními obyvateli na radnici. „ To už ale vše bylo v běhu,“ poznamenal Václav Býček.

Do pěti let

Podle Pavla Bublíka z ateliéru Penta, který zpracovával projekt pro územní řízení, kromě zklidnění dopravy, celkové úpravy zeleně přinese přestavba i 56 nových parkovacích míst.

Pro realizaci vidí starosta Pavel Vondrys reálný tak horizont dvou tří let, nanejvýš pěti. „Snažíme se realizovat hlavně projekty, na které získáme dotace,“ zdůraznil.

Lidé mají obavy i z toho, jak by rekonstrukce vypadala, zda by celou lokalitu na dlouho nezacpala. Podle Václava Býčka by se odehrávala za provozu, ale po částech. „A v jedné sezoně, tedy od jara do podzimu,“ zmínil se.

Stavba bude mít dvě základní části – úpravu komunikace a stavbu kruhové křižovatky. Každá z nich může přijít zhruba na dvacet milionů korun.

Lidé brání stromy, ty budou muset při přestavbě pryč

Z padesáti lidí, které jsme při rychlém průzkumu Strakonického deníku oslovili, bylo pro plánovanou proměnu ulice Na Ohradě 24 lidí. Dalších 8 bylo zcela zásadně proti. Patnáct dotázaných nevědělo, o co se jedná a mnozí si i stěžovali na nedostatek informací ze strany radnice. Jen třem byl osud ulice lhostejný.

Lidé, kteří jsou pro změnu, by přivítali hlavně víc parkovacích míst a snížení rychlosti projíždějících aut.

Ivana Johnová ze Strakonic sice nezná projekt úplně podrobně, ale je pro cyklostezku i více parkovacích míst. „Rozhodně bych se vyslovila proti kácení stromů, protože i tak se jich kácí už víc než dost,“ dodala.

Podle odpůrců by například plánovaná cyklostezka měla být někde jinde, než pod jejich okny. Mnozí jsou také proti kácení stromů. „Jsou jediná zeleň tady. Než vyrostou další, bude to dlouho trvat,“ shodují se obyvatelky domů Na Ohradě, před jejichž okny se nacházejí.

Další tamní obyvatel František Moravec si myslí, že jim výfukové plyny půjdou přímo do bytu. „Na jedné straně se křičí o zeleň, na druhé straně se kácí,“ konstatoval.

Pavel Bublík z atelieru Penta, který projekt zpracovával, na nedávném veřejném projednávání vysvětlil, že pás komunikace včetně parkování bude o pět metrů širší. Severní obrubník chodníku zůstane i kvůli domům, které tam jsou, na svém místě. Také parkovací pruh zůstane. Dvouproudá komunikace bude mít šířku šest metrů. „Parkoviště se posune k domům na jižní straně zhruba o 1,5 metru, ale dvouproudá komunikace od těchto domů bude zhruba o sedm metrů dál,“ doplnil.

Vedoucí odboru dopravy radnice Václav Býček zase upozornil na dva zpomalovací retardéry. „Budou široké tři metry a na jejich vrchu bude přechod,“ popsal. Jeden bude uprostřed a druhý směrem k ulici Klostermannova.

Vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek se zase pokusil vysvětlit úpravy zeleně. „Například borovice lesní, která se tam nachází, má kořenový systém 20 – 50 centimetrů v zemi. Jakýmkoliv zásahem dojde k jeho porušení,“ naznačil.

Kultivary pro výsadbu u parkoviště se podle něj teprve vybírají. Měl by ji tvořit částečně přerušovaný podsadbový pás se vzrostlou zelení.

Shrnutí: O úpravách ulice Na Ohradě se mluví sedm let

Urbanistická studie úpravy ulic Na Ohradě a Bezděkovská vznikla už v roce 2003. Na ni navázal v roce 2008 návrh kruhové křižovatky v prostoru před zimním stadionem.

První veřejné projednání návrhu úpravy ulice Na Ohradě včetně kruhového objezdu se konalo 13. července 2009 v jídelně Základní školy Dukelská. Pouhým třinácti zúčastněným tehdy byly představeny návrhy i možná variantní řešení lokality. Letos 14. ledna podalo město Strakonice žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby. Stavební úřad začal územní řízení v této věci 1. února, další projednávání se pak konalo 9. března. Tehdy nikdo žádné námitky a připomínky nevznesl. 23. března podalo 91 lidí z ulice Na Ohradě petici proti plánovaným úpravám. Na radnici se pak uskutečnilo ještě jedno veřejné projednávání, a to 20. dubna.

Nyní už má plánovaná stavba územní rozhodnutí. Podle Václava Nováka ze strakonického stavebního úřadu tedy mohlo začít stavební řízení. Při něm budou moci lidé znovu vyslovit své připomínky.

Jana Štroblová, Adéla Lávičková