Kromě části komunikace se stavební úpravy dotknou i zpevněných ploch mezi panelovými domy například včetně schodů podél ulice Hrnčířská.

Vše má být hotovo v první polovině srpna. Revitalizaci dělá společnost SaM silnice a mosty za 8 266 713 korun.

Dotace získané z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města budou tuto akci krýt více než ze tří čtvrtin.