Lipová alej ke kostelu sv. Jana Křtitele v Radomyšli, kde je kolem 150 stromů, prochází obnovou. V současné době tady studenti Střední lesnické škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku vysazují 31 nových lip velkolistých.

Alej je velmi unikátní, některé lípy zde dosahují věku 150 až 240 let. Je významným krajinným prvkem viditelným ze širokého okolí. Kostel je vidět například ze sjezdovky Kobyla na Zadově, kromě toho provází kamennou křížovou cestu z 18. století. „Pamětníci nepamatují, že by byla někdy udržována, a tak se nacházela ve velmi zanedbaném stavu. U některých stromů hrozilo zřícení, což bylo velmi nebezpečné. U kostela totiž leží velký spádový hřbitov a je zde velký provoz a pohyb lidí,“ řekl včera starosta Luboš Peterka.

V roce 2009 byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie ve výši 1 080 692 korun. Celkové náklady jsou 1 241 820 korun. Loni byla rovněž schválena dotace od Jihočeského kraje na pokrytí 10 procent uznatelných nákladů tohoto projektu.

Samotná realizace má tři etapy. Loni byly stromy ošetřeny bezpečnostními a redukčními řezy a v některých rizikových místech byly instalovány bezpečnostní vazby. Musely být pokáceny čtyři lípy a 16 akátů.

V horizontu dalších deseti let bude u vzrostlých lip proveden další udržovací zásah. Akci provádí firma Arbores CZ z Písku.