Vyhledávací studie pro cyklistickou cestu, která má vést podél řeky Volyňky od pramene až po její ústí do Otavy, je hotová.

Zpracoval ji Jaromír Rais. Ten nejenže jednal s majiteli či správci pozemků, ale celou trasu si i projel. „Někde tomu byli nakloněni více, jinde méně,“ naznačil.

Nadace Jihočeské cyklostezky na její vytvoření přispěla dvěma sty tisíci korunami. Strakonice přidaly zhruba 35 tisíc korun. Podle místostarostky Ivany Říhové tento nápad vznikl před několika lety. U nadace získal podporu i proto, že může spojit další dvě stezky – otavskou a vltavskou.

Jsou navržené dvě trasy. Jedna je už teď průjezdná, stačí ji označit. „Místy se ale odklání od řeky,“ poznamenala místostarostka. Druhá kopíruje řeku, ovšem není zcela průjezdná. Někde například chybí lávka, jinde jsou nedořešené výkupy pozemků. Jak dodal místostarosta Pavel Pavel, na druhou stranu mají některé úseky už podobu klasické cyklostezky. „Je to například ze Strakonic do Radošovic,“ naznačil.

Karolína Doupová ze Strakonic by se po této cyklotrase projela ráda. „Na kole jsem víc začala jezdit až s dětmi, teď už jsou odrostlejší, tak bychom se vydali i na takhle dlouhou cestu,“ dodala.

Vše by měla zastřešit podobná partnerská dohoda. Města na Volyňce by měla společně propagovat turistiku podél této řeky a podobně. Strakoničtí zastupitelé minulou středu už podepsání takové dohody schválili. Teď jsou na řadě Volyně a Vimperk.

Společné kroky mohou být i při získávání dotací. Podle Ivany Říhové by to mohlo být například z další výzvy Regionálního operačního programu. „A to jak na proznačení první varianty, tak na další stupeň projektové dokumentace,“ vysvětlila.

Celá trasa má měřit více než 45 kilometrů. Hrubý odhad nákladů přesahuje v součtu sto milionů korun.