Jezdecké schodiště se má objevit v právě rekonstruované ulici U Sv. Markéty. Pod tímto neobvyklým názvem se skrývají pozvolné sotva pár centimetrů vysoké kamenné stupínky, které kdysi ulehčovaly koním cestu do tehdejších sídel. Na komunikaci v centru města mají působit jako zpomalovací pruhy.
Podle architekta Josefa Kiszky, který je autorem studie proměny celého středu města, je to architektonický prvek používaný někdy při rekonstrukcích historických center.

Jaromír Mitáš ze Strakonic si stejně jako další námi oslovení lidé procházející kolem staveniště v ulici U Sv. Markéty zatím něco takového nedovede představit. „Ale jestli zklidní dopravu, tak proč ne, hlavně aby to zase nebyl nějaký nesmysl,“ podotkl.

Ze slov mluvčí radnice Marie Kotlíkové vyplynulo, že to nebude jediná zvláštnost přebudovaného centra Strakonic. „Atypická křižovatka ve středu Velkého náměstí bude mít tvar ležaté osmičky, což v podstatě bude originální kombinace dvou kruhových křižovatek,“ dodala.

Jak jsme již naznačili v úvodu, povrchy v centru budou výhradně z přírodních materiálů. Odstraněné dlažební kostky se přitom na náměstí případně do přilehlých prostor zase vrátí, tedy alespoň ty, které budou v pořádku. A to jak na chodníky, tak na vozovky. Zatím je na svých pozemcích uskladní město.

Jedinou výjimkou bude pouze úsek Velkého náměstí přibližně od vyústění ulice Na Stráži po ulici Hrnčířskou. „Tam bude použita dlažba zcela nová,“ doplnila Marie Kotlíková.

Centrum města mají vylepšit nové povrchy komunikací, dlažby chodníků, mobiliář, nové veřejné osvětlení nebo zeleň. Architektonická studie Josefa Kiszky ideově rozděluje lokalitu na jednotlivé funkční celky. Právě realizovaná první etapa rekonstrukce vytvoří z dosavadní frekventované komunikace a jejího neutěšeného okolí kultivovaný prostor. Například současné veřejné osvětlení ve formě lanových převěsů zmizí a nahradí jej vzhledově atraktivnější stožáry. Nové a vzhledově jednotné budou lavičky, odpadkové koše a podobně. Zcela novým prvkem na Velkém náměstí bude vysazení vzrostlých stromů po obou stranách.

Rekonstrukce celého Velkého náměstí i navazujících prostor má trvat dva roky. Podle výběrového řízení přijde na 78 milionů korun. Přibližně polovinu z této částky mají pokrýt evropské dotace, které město získalo prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města.

Křižovatka až na závěr

Rekonstrukce ulice U Sv. Markéty od křižovatky s ulicí Kochana z Prachové po vyústění na Velké náměstí začala minulé pondělí a trvat by měla do konce června.

Reakce na stavbu přímo v centru města jsou rozporuplné. Jedni se obávají o své podnikaní, druzí se těší na nový vzhled náměstí. Zde přinášíme jeden z neotřelých postřehů z internetové diskuze Strakonického deníku:

„Jsem rád, že se náměstí konečně předělává, ta dopravní omezení holt musíme vydržet. Bydlím v ulici nad náměstím a je fajn pozorovat, že se doprava zmírnila. Doslova mi pili krev lidi, kteří se na náměstí přivezli autem a nechali ho půl dne v Pionýrské ulici. Kde mají parkovat místní, už je nezajímalo. Takhle je ulice z náměstí uzavřená a ejhle, i když kvůli rekonstrukci jsme o dobrých 15 parkovacích míst přišli, i tak je pořád místo, kde nechat auto, protože si sem tolik lidí netroufne dojet,“ poznamenal pisatel.

Pokračování

Velké náměstí od ulice Na Stráži po ulici Hrnčířskou podle mluvčí radnice Marie Kotlíkové přijde na řadu od května do srpna. Třetí fáze, tedy ulice Lidická od ulice Hrnčířská po křižovatku u Hvězdy má následovat od srpna do listopadu, včetně dolní části ulice Sokolovská.
Další práce budou pokračovat v příštím roce. To budou následovat od května do června ulice Hrnčířská a Pionýrská. V červenci a v srpnu to bude úsek ulice Na Stráži od ulice Čelakovského po vjezd do nádvorních prostor radnice nad sokolovnou. Jako poslední projde proměnou středová křižovatka včetně dolní části ulice Na Stráži. Tato fáze zasáhne navíc jak prostor před hlavním vchodem do budovy spořitelny, tak začátek rampy. To vše má trvat od srpna do listopadu.

„Etapizace stavby je v současnosti k dispozici pouze pro první část rekonstrukce, další navazující akce se teprve připravují,“ dodala Marie Kotlíková.
Před koncem roku byla představena nová verze úprav rampy před radnicí. Ta nepočítá s tak radikálním zmenšením jako původní studie. Horní část náměstí s tou dolní by pak v celé šíři mělo spojovat schodiště. Vše musí navazovat na již vyprojektovanou křižovatku, která je součástí první etapy rekonstrukce.

Další akce

Současně s rekonstrukcí Velkého náměstí se v centru uskuteční v letošním roce i další akce. Zhruba do poloviny dubna to je již probíhající výměna teplárenských rozvodů v ulici Hrnčířská a Pionýrská. Na to naváže revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského, která má podle informací radnice trvat do začátku srpna.

První etapa proměny Velkého náměstí ve Strakonicích a navazujících prostor bude trvat dva roky a bude mít celkem šest fází.