Propojení sídliště Mír a Podskalí v místě, kde se nachází restaurace Zavadilka, a lávka pro pěší a cyklisty mezi mosty Jana Palacha a v ulici Ellerova se staly jádrem sporu při schvalování strategického plánu rozvoje města na roky 2010 až 2012.

Vyloučit Zavadilku navrhovala na středečním jednání zastupitelka Marie Žiláková (ODS), přidal se k ní i Josef Vávra (VPM). Ten měl i další návrh. „Doporučoval bych, abychom vypustili i lávku ve středu města. Podle mě je tam zbytečná,“ dodal. Jejich návrhy ale nakonec neprošly.

Naopak se do zmíněného materiálu dostala opomenutá lávka pro pěší a cyklisty v Novém Dražejově, jejíž absenci zaznamenal radní Karel Vlasák (ODS). Ten přišel i s další námitkou. „Po dokončení lokality Na Muškách by v kolonce věnované rozvoji bydlení nezbylo prakticky nic. Vypadalo by to, jako když v této oblasti děláme málo,“ poznamenal.

Že by tato kapitola mohla být bohatší, přiznal i předkladatel materiálu místostarosta Pavel Pavel. „Přitom například přidáváme na sítě v lokalitách Za Stínadly, či Mezi Lesy, které jsou určené pro výstavbu rodinných domků. to vše by tam mohlo být,“ naznačil. Proti druhým dvěma námitkám nikdo nic neměl, a tak zastupitelé strategický plán včetně jejich zapracování schválili.

Záměry, o nichž diskutovali zastupitelé, jsou sporné i pro obyvatele Strakonic. Příkladem může být lávka plánovaná v blízkosti hotelu Bavor. „Já bych tudy chodila docela ráda,“ řekla Zdeňka Nálepová. Oponoval jí Josef Doskočil. „To je naprostá zbytečnost, vždyť jsou blízko dva mosty,“ konstatoval.

Strategický plán obsahuje na 260 projektů. Kromě mnoha jiných rozhlednu na Kuřidle či řešení areálu kolem Základní školy Dukelská.

Podle projektového manažera radnice Michala Novotného znamená lepší hodnocení při získávání dotací.