Svůj podíl v Teplárně Strakonice, a.s., město neprodá. Zvěsti, které bylo možné zaslechnout i na nedávných diskuzních setkáních radnice s občany, vyvrátila deklarace schválená ve středu zastupiteli. Podle ní zůstávají Strakonice majoritním vlastníkem.

Důvodem prohlášení ale nebylo rozptýlení pochybností mezi obyvateli města. Podle finanční ředitelky teplárny Vladimíry Voržáčkové bylo nutné kvůli bankovnímu úvěru, který si bude firma brát na rekonstrukci dvou kotlů. Ta má stát 479 milionů korun a bude se dělat v letech 2011 a 2012. Z vlastních zdrojů se podařilo dát dohromady 15 procent, dotace ze Státního fondu životního prostředí je 36 procent. „Úvěrový rámec by měl být tři sta milionů korun,“ uvedla před zastupiteli.

Jít cestou úvěru bylo vhod radnímu Karlu Vlasákovi (ODS). „Kvituji, že nepůjdeme cestou ředění vlastnictví města,“ řekl. Původně jedním ze zvažovaných způsobů financování bylo i navýšení jmění společnosti a emise akcií. Jejich prodejem by bylo možné potřebné peníze zajistit. To vše při zachování většiny. Potvrdil to i starosta Pavel Vondrys (ODS). „Jen při zachování majority můžeme mít v teplárně vliv a v konečném důsledku ovlivňovat i ceny tepla,“ dodal. Strakonice nyní mají v majetku zhruba tři čtvrtiny akcií.

Jedině zastupitelka Hana Roudnická (4vize) byla od začátku debaty kolem teplárny zásadně proti všem krokům a navrhovala odložení tohoto závažného bodu na samostatné jednání. „Odmítám v této chvíli rozhodovat,“ řekla. Její návrh ale neprošel.

Zmíněnou deklaraci zastupitelé bez průtahů schválili. Mohou tak pokračovat přípravy na celou investici. Například v dubnu by měl být vybraný a potvrzený dodavatel, v květnu banka.

V představenstvu teplárny má Pavel Vondrys i Pavel Pavel zůstat

Pro květnovou valnou hromadu Teplárny Strakonice, a.s., jejímž hlavním akcionářem je město Strakonice, museli zastupitelé společnosti zvolit kandidáty do představenstva a dozorčí rady. To se neobešlo bez zdlouhavých diskuzí, ale nakonec bylo schváleno původní složení.

Za město jsou dosud v představenstvu starosta Pavel Vondrys a místostarosta Pavel Pavel, v dozorčí radě zastupitelé Karel Šíp, Luděk Joza a vedoucí majetkového odboru radnice Jana Narovcová. Ti byli při jednání zastupitelstva potvrzeni v tajném hlasování. Definitivně je bude schvalovat zmíněná valná hromada.

S návrhem zachovat původní složení přišel starosta Pavel Vondrys. „Na podzim jsou komunální volby. Pro příští valnou hromadu může o jiném složení rozhodnout nové zastupitelstvo,“ dodal.

Po řadě otázek na fungování společnosti a svolávání valné hromady nakonec s jediným odlišným návrhem přišla jen zastupitelka Marcela Křiváčková (ODS), která navrhla své kolegy Karla Vlasáka a Marii Žilákovou. Ti ale kandidaturu s díky odmítli.

Pak došlo ještě na volbu zástupce a dvou náhradníků pro valnou hromadu. Místostarosta Pavel Pavel navrhoval starostu Pavla Vondryse, který jím byl i předtím, a jako náhradníky oba místostarosty. Tento návrh však nadpoloviční většinu nezískal.

Zastupitelka Marcela Křiváčková v tomto případě navrhovala zastupitele Josefa Vávru, ani on kandidaturu nepřijal.

Nakonec došlo jen k modifikaci původního návrhu – hlavním zástupcem města Strakonice pro valnou hromadu se stala místostarostka Ivana Říhová, jejími náhradníky Pavel Vondrys a Pavel Pavel. To bylo hladce schváleno. Nebylo se ale čemu divit, nadpoloviční většinu jen pár okamžiků předtím nedostal původní návrh jen kvůli nedopatření jednoho ze zastupitelů.

Kromě zástupců města je v představenstvu teplárny její generální ředitel Aleš Seitz, technický ředitel František Kutheil a finanční ředitelka Vladimíra Voržáčková. V dozorčí radě je Bořivoj Kohout a dva její členové jsou voleni z řad zaměstnanců.