Prohlášení Místní rady ODS Strakonice k přestupu Pavla Vondryse a k jeho posledním výrokům:

1. Místní rada ODS Strakonice bere na vědomí rozhodnutí Pavla Vondryse odejít z místního sdružení ODS Strakonice.

2. Místní rada konstatuje, že po celou dobu členství Pavla Vondryse v ODS Strakonice mu byla garantována všechna práva člena ODS, tedy především volit a být volen. Místní rada zdůrazňuje, že Pavel Vondrys nikdy nebyl z žádné funkce předčasně odvolán.

3. Místní rada je zklamána posledními a opakovanými vyjádřeními Pavla Vondryse na adresu ODS Strakonice a jejích členů, neboť to byli právě členové ODS Strakonice, kteří třikrát za sebou vyslali Pavla Vondryse jako svého lídra do voleb a umožnili mu tak získat jeho současné funkce a postavení.

4. Místní rada přesto děkuje Pavlu Vondrysovi za jeho dosavadní působení a reprezentaci ODS. Do nové etapy jeho politického života mu místní rada přeje zejména pevné zdraví a očekává, že napříště se bude souboj o přízeň voličů odehrávat výhradně ve věcné rovině jako soutěž myšlenek a vizí o budoucnosti Strakonic.

Tomáš Hajdušek
jménem Místní rady ODS Strakonice