Za vším kolem poznávání historie stál přístup učitele. Jmenoval se Jiří Novák a právě on dokázal před mnoha lety nadchnout Miroslava Šobra z Tažovic k tomu, že se začínal o historii zajímat mnohem víc než mnoho jiných lidí. „Od té doby mě historie chytla,“ říká Miroslav Šobr.

Vaším velkým koníčkem je historie téměř všeho. Kde se to ve vás vzalo?

Díky skvělému učiteli Jirkovi Novákovi, který nám v sedmé třídě udělal přednášku k šestistému výročí úmrtí Karla IV. A od té doby mě historie chytla. Jakákoli.

Vědomosti vás přivedly i do televizních soutěží – například Riskuj. A také jste neodešel s prázdnou. V jakých soutěžních pořadech jste vystupoval a jak jste se na ně připravoval?

V Pokladu Anežky České, V Koruně krále Karla IV, v Risku, v Riskuj, v Pyramidě a v AZ kvízu. Někdy se zadařilo, jindy jsem vyšel naprázdno. O nějaké přípravě se mluvit nedá, je to většinou náhoda. Nejvíc mi ale dává četba, protože tou v člověku zůstane mnohem víc informací než využíváním internetu.

Vaše poslední vystoupení má být letos v březnu v AZ kvízu. Jak jste se tam dostal?

Mělo být, ale zatím z toho sešlo, redakce Brno se neozvala. Lze se tam dostat konkurzem.

Co třeba víte o svých rodných Tažovicích? Obsáhnou vaše vědomosti celou republiku?

O Tažoucích – jak se u nás říká – se dozvídám stále něco nového. Nejen díky četbě, kronikám, vyprávění pamětníků ale i díky internetu. Přestože jsou malé, mají bohatou a slavnou historii, spadající až do slovanských dob, kterou se snažíme na našich, většinou hasičských akcích, lidem nejen místním, připomínat.
Republiku určitě neobsáhnu, ale poznávám ji strašně rád, třeba i prostřednictvím ekologických projektů pro školy a veřejnost, které mám možnost realizovat díky zajímavé práci na odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

Koníček číslo 2 – dobrovolní hasiči. Sám jste dobrovolným hasičem.

Tak to je koníček na samostatné povídání. Tažovičtí hasiči je parta pracovitých lidí, která se nejen ráda baví, ale dokáže realizovat i ty „nejbláznivější“ akce, díky kterým jsme vstoupili do širokého regionálního povědomí, a nic nepotěší víc, než otázka typu „Tak co zase v Tažoucích připravujete hezkého?“ Musím říci, že na letošního 17. července připravujeme opět neobvyklé oslavy 115. výročí našeho hasičského sboru, spojené se třetím setkáním rodáků a přátel Tažovic.
Bude to završení „vlastenecké“ trilogie, započaté návštěvou císaře Františka Josefa v roce 2005 a prezidentů T.G. Masaryka a E. Beneše v roce 2007.

No, a koníček číslo 3 – příroda. Pracujete na odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích.

Od mládí se v ní pohybuji a mám štěstí, že se stala i mojí hlavní pracovní náplní. Dovede člověka neuvěřitelně pozitivně nabíjet a je velkou školou života.

Je podle vás ve školách dostatečná úroveň výuky historie?

Bohužel určitě není, jako bychom se za svou historii styděli nebo ji ani sami nerozuměli. A pořád platí, že kdo nezná svou minulost, nemůže rozumět přítomnosti, natož budoucnosti.