Druhá etapa rekonstrukce objektu Základní školy F. L. Čelakovského v ulici Chelčického je jedním z projektů, které čekají na konečný podpis smlouvy v rámci páté výzvy Regionálního operačního programu.

Místostarostka Ivana Říhová předpokládá, že probíhající vyšetřování možných machinací v tomto fondu nebude znamenat úplné zrušení, ale jen zpoždění. Stavba měla původně začít a skončit ještě letos.

U zmíněné školní budovy půjde už o druhou etapu rekonstrukce. „Po oknech mají nyní přijít na řadu hydroizolace, střecha, venkovní prostory a nové vybavení specializovaných učeben,“ dodala. To vše má stát 22,6 milionů korun s dotací z ROP 20,9 milionu korun.

Druhou akcí v oblasti školství, která se má také letos uskutečnit, je na ZŠ Dukelská rekonstrukce části jídelny a prvních tříd v patře nad ní. V rozpočtu na ni město má částku 6,4 milionu korun. Nyní radnice připravuje výběrové řízení na firmu, která to bude dělat.

Ještě před koncem roku se radnice dověděla, že Strakonice dostaly dotaci na výměnu oken v ZŠ Poděbradova. Celkové náklady mají být přes 22 milionů korun, z čehož více než 16 milionů korun půjde z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). „Tato akce v rozpočtu ještě není. Ten byl v té době už schválen,“ zmínila se Ivana Říhová. Administrace zmíněného programu však podle ní trvá velice dlouho, a tak se dá počítat s realizací až příští rok.

Výběrové řízení na dodavatele by se ale mohlo konat už na podzim.

Nejstarší budova této školy je z roku 1964, jídelna z roku 1967 a pavilon pro druhý stupeň a hlavní vchod z roku 1990.

Nutnost rozsáhlé rekonstrukce potvrdil i ředitel školy Josef Mráz. „Bohužel se to neobejde bez zásahu do provozu školy. Hlavní část prací by se měla uskutečnit příští rok o hlavních prázdninách,“ dodal.

Ze stejného programu dostaly Strakonice dotaci i na zateplení a výměnu oken na MŠ Šumavská. To by mělo mít podobný harmonogram. Předpokládané náklady jsou 7 milionů korun a dotace 5,1 milionu korun.

Strakonice podávají nyní žádost do OPŽP na rekonstrukci ZŠ F. L. Čelakovského, tentokrát v ulici Jezerní. Budova je sice z první poloviny 90. let, ale má řadu nedostatků. Výsledek by mohl být znám v polovině roku.