Pět let chystá radnice lokalitu Vinice – Šibeník nad městem na bytovou výstavbu. Teprve teď je na dohled regulační plán, který by měl určit, jak by měla tato zóna vypadat.

Původně radnice zadala regulační plán místnímu architektovi Janu Rampichovi. Ten se však dostal jen k úvodnímu návrhu. Pak se podle slov místostarosty Pavla Pavla změnila legislativa. „Dále je směly dělat jen architektonické kanceláře s vyšším oprávněním,“ vysvětlil.

Podobně to bylo i jinde, a tak nastal obrovský přetlak. Radnice se obrátila na architekta Vladimíra Děrdu z Českých Budějovic. Ten je ale stále přehlcen zakázkami, tak doporučil Strakonicím architekta Jan Hubičku z Tábora. Ten regulační plán vytvoří za 297 500 korun. Měl by být za půl roku hotov. „Až bude plán schválený zastupitelstvem, už by se tam dalo stavět,“ dodal místostarosta.

Jde zhruba o plochu mezi dvěma navrhovanými kruhovými objezdy, odkud povedou dvě komunikace, další dvě budou na překryvu obchvatu. „Majetkově se musíme dostat k pozemkům pod nimi. Budou tedy následovat výkupy, případně výměna částí pozemků a podobně,“ zdůraznil Pavel Pavel.

Výhled na celé město, to by na lokalitě Vinice – Šibeník lákalo Petra Chvojníka ze Strakonic. „Obchvat se plánuje řadu let a pořád nic. Pochybuji, že by se tam něco dělo dřív, než vznikne,“ podotkl.

Původně radnice chtěla parcely vykoupit, zasíťovat a poté prodávat. Nyní je už jiná situace. Je řada soukromých investorů, kteří se do rozvoje takových lokalit sami pouštějí, a tak tomu radnice asi nechá volný průběh.

Vinice – Šibeník
Jedná se o území nad plánovaným severním dopravním půlobloukem. Je tam řada soukromých parcel s více než třemi sty chatiček, část tvoří i pole. Město Strakonice tam ale nevlastní nic.