Od poloviny listopadu je uzavřená lávka pro pěší a cyklisty vedoucí přes mlýnský náhon od prostranství pod Hvězdou směrem k sídlišti 1. máje.

Začaly totiž práce na její rekonstrukci za 1,3 milionu korun.

Na dezolátní stav lávky před časem upozornila jedna z pravidelných technických kontrol těchto přemostění ve městě.

Oprav se dočkají všechny díly lávky od betonových částí až po dilatační zařízení.