Vytvořit katalog, který by lidem pomohl lépe se orientovat v síti sociálních služeb na Strakonicku. To je jedním z cílů projektu, do kterého se chce pustit občanské sdružení Chance in Nature z Malenic.

Lidé v katalogu najdou například kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, ale také mateřská centra, nemocnice nebo pedagogicko – psychologické poradny.

Jako dobrý orientační bod vidí takový katalog Jiřina Novotná. „Nedávno jsme sháněli pečovatelku pro babičku. Pořádně jsme ani nevěděli, kdo takové služby nabízí nebo kde je vyhledat. Dokud to člověk nepotřebuje, většinou se o to nezajímá,“ říká Novotná. Nakonec jí pomohl internet.

Do budoucna už by do takového katalogu mohli lidé nahlédnout například na obecních úřadech nebo v knihovnách, kde bude k dispozici.

Podle vedoucí sociálních služeb při Centru pro zdravotně postižené ve Strakonicích, Hany Holubové, by byl takový přehled pro lidi opravdu skvělou věcí. „Ideální by bylo, kdyby byl distribuován až do domácností. Lidé by do něj mohli nahlédnout, kdykoli by potřebovali,“ říká Holubová.

V oblasti sociálních služeb pracuje už tři roky a ví, že lidé kteří se v této oblasti nepohybují, většinou nevědí, kam se pro pomoc obrátit.

Jak uvedl Jaromír Polášek z o.s. Chance in Nature je takzvané komunitní plánování důležité jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele služeb a obce. „Dozvědí se, na kterém území jejich služby lidem chybí nebo kde se naopak překrývají. Lépe a efektivněji tak budou vynakládány i peníze na tyto služby,“ poznamenal.

„Chtěli bychom mezi lidi a obce rozeslat ankety, v kterých by odpovídali, jaké služby jim na jejich území chybí. To pak předneseme poskytovatelům, aby věděli, na jaká území mají své služby zaměřit,“ dodal Polášek.

V současné době má občanské sdružení zažádáno o peníze na rozjezd projektu komunitního plánování. Rozpočet má být 2,2 milionu korun. Pokud peníze z Evropských fondů přece jen získá, mohlo by se vše rozjet už od března příštího roku.

Katalog sociálních služeb a neziskových organizací vytvářelo Občanské sdružení Chance in Nature v loňském roce na Prachaticku. V příštím roce by ho chtělo aktualizovat.