Přibližně na čtyři miliony korun vyšla rekonstrukce domu archiváře Teplého v Malenicích. Ten je sídlem hned několika místních zájmových kroužků a organizací.

Podle Ivety Frkové, která v budově pracuje pro místní akční skupinu Občanské sdružení Chance In Nature, už byly úpravy zapotřebí. „Hlavně topení a také elektřiny. Stávalo se totiž, že když nám běželo více spotřebičů a počítače, elektřina vypadávala. Celý vzhled budovy je vlastně nový a pro každého, kdo sem jde, určitě příjemnější,“ poznamenala.

Vždyť objekt, který Maleničtí nazývají archivářovna, byl také zrekonstruován poprvé od roku 1991. To se dělala střecha. „Nyní má objekt nová okna, dveře, topení, všechny instalace a nechali jsme udělat i zateplení a tím pádem i novou fasádu,“ vyjmenoval starosta Josef Bláhovec.

Peníze na čtyřmilionovou úpravu šly ze čtyř zdrojů. Z programu Leader získala obec 1,5 milionu. Z ministerstva pro místní rozvoj, jako odměnu za první místo v soutěži Jihočeská vesnice roku, šel milion korun a účast v celorepublikovém kole této soutěže, kde se Malenice umístily na 3. místě, přinesla výhru 800 000 korun. Zbytek, přibližně dvacet procent, doplácela obec z rozpočtu.

V budově, která dříve sloužila jako školka, vzniklo navíc i takzvané komunitní centrum. To je zázemím pro pravidelné kroužky malování, náboženství, farní spolek a skauty.

Historie tohoto místa je ale poměrně pestrá. V roce 1986, když nechali Maleničtí postavit současnou mateřskou školu, začalo v archivářovně fungovat kadeřnictví, úřad tady měla policie a prostory tu měly být podle starosty Bláhovce i pro masáže. „To vše ale postupně upadalo, a tak jsme hledali nové využití. Tím je nakonec nové komunitní centrum. Navíc sídlo tu má také místní akční skupina, která pomáhá s vyřizováním dotací,“ dodal Bláhovec.
Zcela původně ale patřil dům historikovi a lidovému knězi Františku Teplému. Rodák z Marčovic, který žil na sklonku svého života v Malenicích, ho odkázal v závěti obci.

Jeho přáním ale bylo, aby v něm do budoucna nevznikl žádný sirotčinec a nesloužil ani k bydlení.

Toho se obec do dnešních dnů stále drží.