Lávka, k jejímuž otevření dojde ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin, navazuje na levém břehu na vstup na Podskalí u pivovaru a na pravém na hradní příkop se safari za západní branou.

Na lávce bude dvojí osvětlení. První je instalované střídavě ve sloupcích podél pochozí plochy. Dodatečně projektant navrhl ještě reflektory nahoře na sloupech a označil ho za osvětlení slavnostní. V podstatě však jde jen o další typ nasvícení, který lávku osvítí z výšky pilířů. Podle místostarosty Pavla Pavla může být přemostění takto osvětlené párkrát do roka, ale může to být kvůli bezpečnosti častěji. „To ukáže až praxe. Nejsou pro to v tuto chvíli žádná pravidla,“ vysvětlil.

Stavbu lávky provázely v závěru montáže i dohady o jejím prohnutí. Nakonec se ale ukázalo, že její pohyb nevybočoval z toho, co předepisoval projekt. „Lávka měla nějaký výrobní oblouk, jiný byl montážní oblouk, když byla položená na montážních konstrukcích, a jiný bude při plném zatížení,“ poznamenal místostarosta.

Ocelová konstrukce lávky váží 173 tun a dalších 20 tun je dřevo na povrch. Lávka je spočítaná na zatížení čtyři sta kilogramů na metr čtvereční. To znamená, jako by byla plná lidí. „Ošetřeny musí být i dynamické účinky, proto jsou tam tlumiče výkyvů,“ doplnil Pavel Pavel.

Vícepráce, na které zastupitelé dodatečně přidali 2,7 milionu korun, to nebyly jediné peníze, které stavitelé chtěli po radnici navíc. Naposledy to bylo 941 tisíc korun na změnu upevnění lan. To ale radnice neschválila. V projektu bylo vše správně, je to jejich věc,“ poznamenal místostarosta.

Lávka se neobejde ani bez pamětní desky. Dotační podmínky dokonce určují, že musí být ze čtvrtiny věnována Evropské unii. „Nacházet se bude na jednom z pilířů,“ doplnil místostarosta.

Radnice začala s přípravami projektu v roce 2007. Ten se pak dostal do zásobníku projektů a čekalo se na vhodný dotační titul. V červenci 2008 Strakonice podaly žádost do Regionálního operačního programu. Byly úspěšné a v lednu už podepisovaly smlouvu k dotaci. V březnu pak skončilo výběrové řízení na dodavatele a v dubnu se začalo stavět. Jednou z podmínek bylo, že lávka musí stát ještě v letošním roce.

Lávka u hradu není jediná, kterou měla strakonická radnice v plánu. Studie existuje pro lávku v Novém Dražejově. Na přemostění mezi mosty Jana Palacha a v ulici Ellerova je zadaný projekt.

Výsledky ankety: Co si myslíte o lávce?
142 účastníků internetové ankety Strakonického deníku si myslí, že stavba lávky bylo vyhazování peněz.
24 lidí hlasovalo, že je dobrá, a 9, že je hezká.
9 hlasujících míní, že je zcela na nic.
Už v březnu mohli lidé na internetu hlasovat o lávkách. Tehdy se 72 lidí vyslovilo pro lávku v Novém Dražejově, 40 pro lávku u strakonického hradu,
8 si přálo lávku mezi mostem Jana Palacha a tím v ulici Ellerova. Jen 11 bylo zásadně proti lávkám.

PRO: Pavel Pavel, místostarosta Strakonic
V dávných dobách byla řeka rozvojovým prvkem, byla to dopravní cesta a podobně. Dnes se stává ve městě spíše bariérou. Tu pomáhá překonat i lávka u strakonického hradu. Toto přemostění zároveň spojuje části města rozvíjející se dál proti proudu řeky Otavy, ať už je to hrad, letní kino nebo například vojenská posádka na straně jedné a sídliště Mír či další rozrůstající se části města na té druhé. Zároveň by měla odlehčit přetíženému mostu Jana Palacha a nabídnout cyklistům a chodcům klidnější cestu.

PRO: Jana Pavlíková, obyvatelka Strakonic
Osobně nemůžu říct, že bych byla úplně zásadně proti a nepřipouštěla žádné výhody lávky. Myslím si ale, že peníze by se v našem městě daly určitě využít lépe. Na tohle je jich škoda. Jsou podle mě potřebnější věci, které by se měly ve Strakonicích udělat, ať už jsou to chodníky nebo třeba veřejné osvětlení.

62,7 milionu korun stálo vybudování lávky pro pěší a cyklisty u strakonického hradu. Dotace z Regionálního operačního programu činí 46 milionů korun. Zbytek jde z městské kasy. I pro tuto akci platí, že ji musí strakonická radnice nejprve předfinancovat a teprve po dokončení příspěvek skutečně dostane.

Názor: Dokončené dílo nad Otavou je před slavnostním otevřením

Dva středověcí kamenní velikáni strakonického hradu, Rumpál a Jelenka, dostaly kamarádku, která jedním obloukem překlenula v jejich blízkosti naší zlatonosnou Otavěnku.

Je třeba ocenit, že se toto technicky a stavebně náročné dílo podařilo postavit bez větších potíží a v poměrně krátké době. Na levé straně se opírá svým hlubokým a mohutným základem o břeh blízkého pivovaru vyrábějícího zlatý Nektar a na pravém břehu o blízké hradební zdi naší nejvýznamnější středověké památky.

Názory na stavbu „lávky“ a její umístění se různí, ale když už stojí, nezbývá nic jiného, než se s lávkou smířit. Pařížané a s nimi turisté celého světa si také zvykli na pyramidu v Louvru. Název „lávka“ pro tak velký oblouk se mně zdá nedostatečný. Myslím, že by lávce slušel dovětek Kozí nebo Svobody.
Svobody proto, že bude možné svobodně přejít z jedné strany na druhou a tak se vyhnout Palachovu mostu, nebo Kozí lávka, což by bylo vhodnější již z toho prostého důvodu, že kozy jsou či budou chovány pro potěšení v hradebním příkopu a jejich doprava po lávce bude tou nejkratší a nejbezpečnější cestou.

Cyklisté ji mohou pro zkrácení své trasy též – jak bylo plánováno – využít. Nám občanům jistě jde o to, aby vynaložené úsilí organizátorů a nemalé prostředky dosahující 63 milionů, které lávka údajně stála, byly plně zhodnoceny, aby ji občané města i turisté plně využívali.

Uvidíme, říkal slepý. Možné je všechno.

Jindřich Podhorský, Strakonice

ZAJÍMAVOST: Budou přes lávku jezdit tanky?

Taky nevím proč se stavěla lávka hned vedle mostu. Zvlášť, když už je konečně na spadnutí plánovaný obchvat, který Katovické silnici i mostu Jana Palacha podstatně odlehčí. Alespoň se s tím počítá.
Ale trochu srovnání. V tisku vyšly zprávy o stavbě přemostění mezi Chomutovem a Prahou a mostu a dálnice mezi Prahou a hranicemi s Rakouskem.
Dálniční most přes Lužnici je podle těchto informací 1063 m dlouhý. Předpokládám šířku dálnice 18 m, tzn. plocha 19 134 m². Rozpočet na ni je cca 1 000 000 000 Kč.
1 000 000 000 : 19 134 = 52 263 Kč/m²
Celý úsek dálnice z Prahy na hranice s Rakouskem včetně mostů měří 171,4 km předpokládám šíři 18 m, což je 3 085 200 m². Předpokládaná cena je 80 000 000 000 Kč.
80 000 000 000 : 3 085 200 = 25 930 Kč/m²
Mimoúrovňová křižovatka Vysočany má délku 500 m, plocha vozovek 16 913 m², cena je 268 069 198 Kč.
268 069 198 : 16 913 = 15 850 Kč/m²
Úsek Bítoves – Vysočany má délku 5775 m, plocha vozovek je 156 952 m² a cena 654 913 326 Kč.
654 913 326 : 156 952 = 4173 Kč/m²
Lávka ve Strakonicích je 110 m dlouhá, 4 m široká a plochu má tedy 440 m². Cena je 63 000 000 Kč.
63 000 000 : 440 = 143 182 Kč/m²
A teď si z toho člověče vyber! Tak nevím, budou přes naší lávku jezdit tanky a proto je tak drahá, nebo se na dálnicích tak šetří a proto jsou pořád rozbité?

Jaroslava Vadroňová, Strakonice