Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, modernizace Základní školy F.L. Čelakovského a komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu. To jsou tři projekty na které Strakonice získali dotace v rámci páté výzvy Regionálního operačního programu.

Nízkoprahové centrum, které má vniknout mezi marketem Lidl a skateparkem na Křemelce, má stát 32,2 milionu korun. Příspěvek bude činit 28,8 milionu korun.

Předpokládané náklady na ZŠ F.L. Čelakovského jsou 22,6 milionu korun. Dotace je 20,9 milionu korun. „Kromě opravy pláště budovy a střechy záměr zahrnuje například vybavení počítačové učebny, jazykovou laboratoř či úpravy venkovních prostor,“ uvedla Denisa Barvířová z odboru rozvoje radnice.

Vybudování komunikace do průmyslové zóny je vyčísleno na 16,8 milionu korun a z ROP půjde 15,5 milionu korun.