„Přidala jsem i pytel látek. Myslím, že se to může hodit. Ne každý má peníze na to, aby si mohl věci koupit,“ říká Růžičková.

O humanitární sbírce pro občanské sdružení Diakonie Broumov se dozvěděla v práci. „Už jsem ale dávala oblečení i v předchozích letech,“ doplnila.
Podle Ladislava Blažka, který je jedním z dobrovolníků z řad skautů, kteří zajišťují ukládání oblečení, se sbírka mezi lidmi ujala. „Loni nám jeden vagon na všechny věci nestačil. Museli jsme nechat přistavit další,“ zmínil se.

V dobách, kdy ještě akce probíhala v prostorách strakonického hradu, a lidé mohli vozit věci po dobu několika týdnů, prý se s nimi naplnily i čtyři vagony. „Hrad je ale v současné době v rekonstrukci, tak jsme přistoupili ke sbírce rovnou do vagonu. Alespoň nám odpadne práce a náklady s převozem na nádraží,“ poznamenal.

Odtud se zboží převáží do střediska Diakonie Broumov, kde je tříděno do několika kategorií. „Z věcí, které jsou v horším stavu, se udělají hadry, které využívají různé firmy na úklid. Lepší oblečení putuje potřebným. Například postiženým povodněmi nebo jinou katastrofou,“ vysvětlil osud zboží Blažek.

Kromě toho, že se najdou desítky lidí, kteří nechtějí věci, které se jim nehodí jen tak odhodit, nemohla by být sbírka uspořádána bez dobrovolníků, kteří ji zajišťují. Patří mezi ně i senioři Jaroslava Králová a Václav Nový. Celé včerejší dopoledne od lidí na nádraží jejich příspěvky přebírali a rovnali je do vagonu. Vše bez nároku na jakoukoli odměnu. „Proč to děláme? Jsme stará škola byli jsme tak vychováni, pomáhat si navzájem,“ říká Jaroslava Králová mezi řečí, když ukládá další balíky oblečení do vagonu.Při sbírkách nejen tito dva lidé pomáhají roky. Ve městě se podle nich konají přibližně patnáct let.