„Tyto peníze budou sloužit k pokrytí prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce,“ uvedl tajemník Bezpečnostní rady kraje Stanislav Mrvka.

Postižené obce dosud dostaly na likvidaci povodňových škod osm milionů korun. V současné době kraj začíná kontrolovat, jak obce se získanými penězi naložily.

Radní zároveň vyzývají obce, ve kterých nebyl vyhlášen při povodních stav nebezpečí, aby se přihlásily o peníze z veřejné sbírky.

Tyto obce totiž měly od státu nárok na úhradu pouze 80% nákladů, které jim v souvislosti s povodněmi vznikly. „Zbylých 20% jim chceme uhradit z veřejné sbírky,“ řekl Stanislav Mrvka.

Na kontě veřejné sbírky je nyní přibližně 850 tisíc korun.