Cílem bylo kromě zasloužené modernizace i připojení mateřské školy k základní a ušetření nákladů na provoz.
Podle ředitele školy Romana Krejčího je škola z roku 1826 kompletně nová. „Z původní budovy zbyly jen obvodové zdi a část krovu. Přestavěné jsou třídy a nové je i jejich vybavení. Rekonstrukcí prošly sociály, vyměnit jsme nechali okna, dveře a nové jsou i inženýrské sítě a plynová kotelna,“ přiblížil Krejčí. Zatím se podle něj dělaly na škole vždy jen dílčí úpravy.

Modernější prvky si chválí i učitelka Hana Křešničková. „Věřím, že se dětem bude nová škola líbit. Téměř všechen nábytek ve třídách je nový. Lavice i skříně,“ poznamenala učitelka, která bude letos třídní první a páté třídy.

Právě její žáci dostanou jednu z nově vybudovaných tříd v podkroví. „Udělali jsme dvě. Z nevyužívaných půdních prostor. V podkroví přibyly navíc ještě kabinety,“ poznamenal ředitel.

Přesunutím dvou učeben do podkroví bylo možné lépe uspořádat i první patro. Tady vznikla moderní počítačová učebna, kterou lze propojit i se školní družinou. Děti tak budou moci využívat počítače nejen při hodinách, ale i v družině po vyučování. Z nové školy je nadšená i žákyně druhého ročníků Magdaléna Krejčová. „Nejvíce se mi líbí asi počítačová učebna,“ říká.

Úpravy přinesou úspory
Jedním z hlavních cílů rekonstrukce základní školy bylo ale její propojení se školou mateřskou. Důvod je jasný – úspora. „Školka bývala v budově na druhém konci obce. Nejen že se musely vytápět dva objekty, ale z naší kuchyně jsme dováželi do mateřské školy obědy i svačiny a to také něco stojí,“ připouští ředitel základní školy Krejčí.

Přesun mateřské školy
Od letošního roku sídlí mateřinka v přízemí základní školy. „Myslím, že tu děti budou mít ideální podmínky. Mají tu hodně prosvětlenou učebnu, ze které mohou rovnou na dvůr. Tady jsou pro ně nejrůznější prolézačky a houpačky a k dispozici je jim samozřejmě i školní zahrada,“ dodal ředitel.
Rekonstrukce školy začala loni v září. Dokončena byla letos o prázdninách. Úpravy vyšly přibližně na 13 milionů korun. Kolem 10 milionů korun získala obec na akci z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tři miliony šly z rozpočtu obce.

Veřejnosti bude zrekonstruovaná budova představena v sobotu při dni otevřených dveří.