Zrušení některých ztrátových a minimálně využívaných spojů Českých drah a jejich nahrazení jinými formami přepravy pocítí zanedlouho cestující v Jihočeském kraji.

„O tom, že od prosince bude opět nový jízdní řád vím, ale o možnosti svého vyjádření se k tomu nevím vůbec nic. Na nádraží ani nikde jinde žádná taková informace vyvěšena není,“ uvedla cestující Dagmar Rotschedlová ze Zlivi, která loni osobně pocítila zrušení ranního spoje do Budějovic, kam dojíždí denně vlakem za prací. Ta je rozhodnuta proti rušení spojů a změnám v jízdních řádech bojovat, protože jinou možnost jak se dostat do zaměstnání nemá.

Uvedené změny v dopravě reagují na rozdělení financování nákladní a osobní dopravy Českých drah, ke kterému došlo v letošním roce, a na aktuálnější vyhodnocování stavu na regionální železnici, které požaduje objednavatel dopravy, tedy Jihočeský kraj.

České dráhy dosud využívaly křížové financování, při kterém dotovaly ztráty v osobní přepravě penězi z nákladní dopravy. „Doteď to fungovalo tak, že České dráhy uváděly ve smlouvě cenu 56 korun za jeden kilometr. Reálné náklady však byly mnohem vyšší, někdy až trojnásobné,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Martin Kuba. Poté, kdy dráhy přestaly krýt ztráty v osobní dopravě z prostředků ČD Cargo, zvýšily se jejich požadavky na dofinancování ze strany kraje.

„Proto jsme vznesli požadavek na aktuálnější vyhodnocování stavu jízdních řádů. Ty jsou nastaveny v podstatě tak, jak vznikly historicky. Rádi bychom zavedli měsíční vyhodnocování, které se bude zabývat konkrétními spoji měsíc po měsíci a bude zohledňovat například to, že jsou prázdniny a některé spoje jsou školní, tudíž přes léto jsou téměř nevyužívány,“ doplnil náměstek Kuba. Pokles tržby v těchto spojích opět požadují dráhy zaplatit od objednavatele dopravy, tedy Jihočeského kraje.

Na návrh Českých drah a Ministerstva dopravy České republiky se jedná o tom, že by kraje uzavřely s Českými dráhami smlouvu fixovanou na deset let. Na státní regionální dopravu by během těchto deseti let stát uvolnil 2,4 miliardy korun, díky kterým by kraje vyřešily problém s nedofinancováním regionálních železnic. Během těchto deseti let by rovněž stát postupně nabídl v soutěžích 75% trhu v železniční dopravě i jiným provozovatelům než jsou ČD.

„Na začátku září nás čeká jednání s obcemi o tom, které vlaky považujeme za naprosto neefektivní. Tyto spoje by se daly snadno nahradit autobusy nebo úplně zrušit,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Kuba.

Železniční doprava v Jihočeském kraji pro rok 2010 počítá s reálným odhadem ceny za jeden kilometr ve výši 107 korun. Oproti tomu tržby, které České dráhy za jeden ujetý kilometr vyinkasují, se pohybují někde kolem 17 %. Jihočeský kraj tedy společně se státem doplácí 90 korun na každý jeden ujetý kilometr po železnici. 70% tratí v Jihočeském kraji je pokryto naftovými lokomotivami a 30% tratí elektrickými lokomotivami. Náklady na elektrifikovaných tratích paradoxně převyšují náklady, které mají naftové vlaky. Autobusoví přepravci mají s krajem uzavřeny dohody na 34 – 35 korun za každý jeden ujetý kilometr. Kraj z toho dopravcům doplácí 15 – 20 korun na kilometr. Proto kraj preferuje v málo využívaných vlakových spojích jejich nahrazení autobusovou přepravou.

„Jednání, které budou probíhat ohledně rušení některých nerentabilních spojů probíhají bez naší účasti. My jsme pouhým provozovatelem dopravy, její objem je věcí objednavatele, kterým je Jihočeský kraj,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.