Má trvat až do 15. září. Dělníci zde vyměňují již nevyhovující ocelové potrubí nízkotlakového plynovodu. Bylo místy staré až 28 let. Nové ocelové potrubí povede z části ve stávající trase a částečně mimo ni.

Vyměněny budou také plynové přípojky a do země vložen optický kabel UPC.

Druhá etapa rekonstrukce plynovodu začne v polovině září a dotkne se ulice Plánkova v úseku od Husovy po Smetanovu. Tu pak plynaři opustí do konce října. Lidé z okolních domů mají k dispozici přejezdy a lávky.