Sběrný dvůr v ulici Tovární je pro řadu lidí příliš z ruky a další v zóně U Blatenského mostu by tedy uvítali. To si mysli Blažena Martínková ze Strakonic. „Bydlím na Písecké, tak bych to měla do toho nového kousek. Ten druhý je daleko, s odpadem tam však přesto musím jet. Vyvážím hlavně železo a padaná jablka,“ řekla. S ní souhlasí i další místní obyvatelka Veronika Jáchymová. „Jez〜dím do dvora pravidelně. Dvakrát týdně vždy vozíme odpad ze zahrady,“ dodala.

Že sběrný dvůr v ulici Tovární nestačí, potvrdil vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek. „Je tam málo místa pro velkoobjemový odpad, bioodpad a stavební suť. Nový sběrný dvůr přispěje i k lepší manipulaci s odpadem a snadné dostupnosti pro větší část města,“ uvedl.

K novému sběrnému dvoru má radnice projekt i rozhodnutí o umístění stavby. Nyní čeká, zda získá dotace. Jednáním se Státním fondem životního prostředí byl pověřen místostarosta Pavel Pavel. „Přesné náklady zatím určeny nebyly, ale mohlo by jít o částku tak do deseti milionů korun,“ odhadl. V případě, že bude žádost úspěšná, mohla by stavba začít už příští rok.

V zóně U Blatenského mostu, kde má nový sběrný dvůr být, je i psí útulek a městské zahradnictví. Vzniknout má i odbočka přímo z Písecké.

Co patří do sběrného dvora?
nebezpečný odpad – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory (autobaterie), olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie
objemný odpad – dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (rozebraný nábytek), matrace, koberce, linolea, kočárky
kovy – všechny druhy bez rozdílů
plasty – velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů na tříděný odpad ve městě (plastový nábytek, kanystry, fólie)
papírové a lepenkové obaly – velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů na tříděný odpad ve městě
zářivky a úsporné žárovky – sběrné dvory jsou místy zpětného odběru pro tyto výrobky, zapojenými do systému Ekolamp
pneumatiky - sběrné dvory jsou místy zpětného odběru pro tyto výrobky