Podle mluvčí radnice Marie Kotlíkové je to nejstarší občanka v rámci území Strakonic jako obce s rozšířenou působností.

Když mělo dojít na porcování narozeninového dortu, vehnala babiččina slova přítomným slzy do očí: „Na mne nemyslete, oslaďte těm ostatním, ať dostane každý kousek,“ přála si Marie Humlová. Myslela přitom na všechny kolem sebe, sestřičky, rehabilitační pracovnice i ostatní.

Marie Humlová se narodila v roce 1906 nedaleko Opavy. Odtud ji osud zavál až do sousedního Písku, kde žila mnoho let se svým manželem. Pracovala jako ošetřovatelka, pečovatelka a pomáhala rovněž s prodejem hudebnin. Láska k hudbě ji provází dosud. Stále si ráda zpívá, nejraději má skladbu „Čechy krásné, Čechy mé“. Tu gratulantům ráda a krásně zazpívala i na své narozeninové oslavě.

Do někdejšího Domova důchodců ve Štěkni se dostala už jako vdova. Tam v péči řádových sester zůstala až do jeho zrušení. Aktivně se zapojovala do veškerého dění a hlavně do všech prací, kdy mohla pomáhat potřebným. Dodnes na ni řádové sestry vzpomínají jako na neuvěřitelně obětavou ženu.
„V roce 2001 se po zrušení štěkeňského domova přestěhovala do strakonického domova pro seniory, kde žije dosud,“ dodala za jubilantku Marie Kotlíková.