Třetí běh Letní archeologické školy je v plném proudu, letos je věnována výzkumu raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích. Výzkum s porovnáním DNA je jedinečný.

Masová akce na podzim

„Tento pokus je v České republice učiněn poprvé,“ uvedl vedoucí Letní archeologické školy Jaromír Beneš s tím, že tento týden je na programu právě odebírání vzorků kosterního materiálu z některých vybraných odkrytých hrobů, které zde archeologové zanechali v loňské sezoně neprozkoumané.

Podle něj budou výsledky vzorků známy zhruba na přelomu září a října a v tutéž dobu se také v Netolicích uskuteční masová akce, která bude spočívat ve srovnání vzorků nejen se starousedlíky, ale i s celorepublikovou databází.

Elitní hradiště

Některé vzorky kosterních pozůstatků, které se nyní nacházejí pod těžkými kamennými náhrobky, pocházejí ještě z přemyslovského hradiště, tedy z první poloviny třináctého. Ty budou podle Beneše také porovnány s DNA příslušníků rodu Přemyslovců.

„V tuto chvíli ale nedokážu říci, jaká je šance, že by se některé vzorky shodovaly,“ vysvětlil vedoucí Jaromír Beneš se slovy, že v druhé polovině třináctého století bylo takzvané elitní hradiště zrušeno a pohřebiště patřilo všem sociálním kategoriím. Proto je těžké říci, zda se objeví nějaká shodnost.

Zvířecí kosti

Podle Beneše bude součástí výzkumu nejen porovnávání DNA, ale i takzvaná archeozoologie.

„Ve třetím týdnu se tedy budeme věnovat nálezům středověkých zvířat a seznamovat se s metodami výzkumu zvířecích kostí,“ doplnil Jaromír Beneš a zmínil se, že mezi ostatní činnosti patří již tradiční, tedy například výkopy, dokumentace, plány, kresby a podobně.

Podle netolického starosty Oldřicha Petráška je letošní škola mnohem pestřejší než v předchozích ročnících a navíc také bude oproti minulým letům o týden delší.

„Získali jsme totiž dotaci ve výši sto sedmdesát tisíc korun právě na organizaci a technické zajištění letní školy, jejímž předmětem je nejen samotný výzkum, ale i organizace seminářů, zajištění odborných lektorů a studijních materiálů,“ doplnil starosta.