Podle rybáře Josefa Štampacha ze Strakonic částečná těžba nepřinese žádný výsledek. „Řekl bych, že jsou usazeniny vyčištěné jen tak naoko. Vždyť tam jsou ještě tři metry nánosu. Dříve v řece bývala hloubka až pět metrů a dnes je nám voda po kolena,“ vzpomíná místní rybář. „Raději se staví proti velké vodě kolem řeky zdi, než aby se pořádně vyčistila,“ dodal.

Podle tiskové mluvčí podniku Povodí Vltavy Petry Krainové bylo důležité co nejdříve odstranit nánosy, které sem přinesla povodeň. „Proto, aby sedimenty nesnižovaly průtočnost řeky. Odtěžují se vždy do hloubky dna, která je dána základy nábřežních zdí,“ podotkla.

Podle Petra Šťastného ze Strakonic by ale prospělo čištění celé řece. „Kdysi býval za jezem u pivovaru plovoucí bagr, a ten tam řeku pravidelně čistil. Ani nyní by to nebylo od věci,“ poznamenal. I sebemenší vyčištění, je ale podle něj prospěšné.

Všechny naplaveniny nelze podle Krainové z Povodí Vltavy odstranit najednou. Zatím bagry vytěžily 1750 kubíků pískoštěrku a odstraňování dalších sedimentů bude ve Strakonicích ještě pokračovat. „Bude to v rámci odstraňování protipovodňových škod. Postup akcí se odvíjí od souhlasu ministerstva zemědělství s přidělením dotace. V současné době probíhá výběrové řízení,“ poznamenala.

Čištění toků podle ní probíhají podle potřeb. „Sedimenty se zákonitě usazují v důsledku srážek a povodní. Nelze je předem přesně naplánovat,“ dodala. Náplavy na Otavě i Volyňce odstraňovalo Povodí Vltavy v loňském roce „Ten letošní je ale srážkově nadprůměrný, proto vše musíme opakovat,“ vysvětluje mluvčí.

Další protipovodňová opatření plánuje společně s Povodím Vltavy i město Strakonice. Podle místostarosty Pavla Pavla se týkají toku přibližně od mostu Jana Palacha až k železničnímu mostu v lokalitě zvané Kání vrch „Jde o projekt, ve kterém se počítá například se zpevněním a navýšením břehů,“ řekl Pavel.

Strakonice jsou podle něj celkem dobře průtočné, ale s každým opatřením zanechá povodeň menší škody.

Akce má stát osmdesát až sto milionů korun.

Měla podle vás těžba naplavenin na soutoku Otavy a Volyňky význam?

Petr Kozohorský, Strakonice: Rybařím, tudíž já osobně jsem rád, že se voda vyčistí. Poslouží to jako prevence proti dalším povodním. Myslím, že i řeka si odplaví nánosy sama, kam potřebuje.

Jaroslav Vondrášek, Vodňany: Jsem přesvědčený, že každé čištění řeky má smysl, především to ochrání proti další povodni, která by mohla přijít. Je to i dobré vůči rybám, které tu žijí.

Lucie Ratajová, Strakonice: Myslím, že je to zbytečné vyhazování peněz. Až přijde další velká voda, tak tu budou naplaveniny znovu. Mělo by se spíše vymyslet opatření, co vodu úplně zastaví.

Věra Kuralová, Strakonice: Určitě. Vyčistit se to přece musí. Po každé velké vodě, co přijde, se koryto značně zúží, tak si myslím, že i těžba tohoto kousku bude mít dost velký smysl.

Magdaléna Kadaňová