Nánosy, které sem přinesla povodeň, je potřeba odstranit, aby nesnižovaly průtočnost.

Podle tiskové mluvčí Povodí Vltavy Petry Krainové by měly práce trvat ještě asi pět dní.

Čištění celého koryta se ale neuskuteční. „To provádíme v průběhu celého roku,“ dodala.

Odbagrovaný materiál odvážejí dělníci na skládku a bude sloužit pro potřeby města.