U příležitosti 64. výročí osvobození připravila Armáda České republiky ve spolupráci s městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích na Den otevřených dveří u 25. protiletdlové raketové brigády V Lipkách.

Program:

- Statická ukázka vrtulníku Mi-24 HIND, dynamické a statické ukázky techniky, zbraní a speciální výstroje protiletadlové raketové brigády, videoprezentace v PDA.

- Ukázka AIRSOFT

- Ukázka strážní služby a techniky MUSADO

- Ukázka z výcviku psů

- Prezentace Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru ZS Strakonice.

- Prezentace modelářských výrobků s vojenskou tematikou.

- Přehlídka strakonického klubu civilních automobilových a motocyklových veteránů.

- Vystoupení a prezentace vojenského historického klubu K.u.K. Infanterie Regiment No 35 Pilsen – 2 kompagnie.

- Vystoupení skupiny historického šermu VENDETTA a MARKÝZ Strakonice.

- „Strakoničtí motorkáři“ – přehlídka moderních strojů.

- Vystoupení souboru strakonických mažoretek „ OTAVANKY“

- Ochutnávka vojenského raketového guláše. Stánky s občerstvením.

- Soutěž ve střelbě vzduchových zbraní

- Prezentace činnosti Českého čeveného kříže

Akce začíná v 9 hodin ráno

14:30 hod – Ukončení programu, odjezd vozidel a techniky. Uzavření kasáren a odchod návštěvníků.