Agentura pro zemědělství a venkov Strakonice spolu s ostatními resortními organizacemi zve zemědělskou veřejnost seminář k poskytování dotací v roce 2009. Koná se v úterý 21. dubna od 9 hodin v zasedací místnosti bývalého okresního úřadu, v ulici Smetanova 533 ve Strakonicích.

„Na semináři budou poskytnuty základní informace o termínech podávání žádostí o dotace, pravidlech a podmínkách jejich poskytování. Jedná se zejména o informace k národním dotacím, přímým platbám, agroenvironmentálním platbám, podporám PGRLF, informace o vznikající síti pro rozvoj venkova a ostatní,“ zmínil se za agenturu pro zemědělství a venkov Pavel Český.

Po semináři bude vyhrazen prostor pro dotazy a diskusi. Účast na semináři je bezplatná.