Vyměnit stará auta za nová pro pečovatelskou službu a získat další peníze na mzdy svých lidí, kteří zatím pracují na částečný úvazek. Na to by ředitelka Oblastní charity ve Strakonicích Olga Medlínová použila peníze z krajského grantu.

„Na to, abychom pokryli naše služby, o které je zájem, bychom potřebovali alespoň tři nová auta. Se starými formany už nejde jezdit. Ale na to se pravděpodobně peníze z grantu vztahovat nebudou,“ konstatovala ředitelka.

Na podporu terénních sociálních služeb totiž Jihočeský kraj vyčlenil pět milionů korun. „Grant má starším spoluobčanům zajistit dostupnost pečovatelských služeb, jejich využívání v domácím prostředí a zároveň snížit tlak na zvyšování kapacit pobytových zařízeních,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Ivana Stráská.

S péčí o seniory má na části Strakonicka a Blatenska letité zkušenosti právě oblastní charita. „V malých vesnicích, kde čím dál tím víc přibývají osamocení lidé, pečovatelské služby scházejí. Lidé se nemají jak dostat do kostela, na nákup, k lékaři. Často nestačí ani na běžný úklid, ale jeden před druhým se ostýchají takové služby využívat,“ popisuje ze zkušeností Olga Medlínová.

Podle Růženy Vrbové z Blatné je to na vesnicích trochu jiné, než ve městech. „Pokud má starší člověk děti nebo hodné sousedy, spoléhá na ně. Když zůstane sám, měl by takové služby vyhledat,“ řekla.

O co je zájem

Někteří podle ní nechtějí vyhazovat peníze kvůli své vlastní osobě a raději je šetří pro své děti. „Ve městech podle mě problém s péčí o seniory nebývá,“ zmínila se.

Největší zájem je o dovážku obědů. Zhruba dvě třetiny uživatelů mají zájem o dovážku obědů včetně donášky a servírování. Zájem je i o dovoz k lékaři, na nákupy, pomoc při hygieně a o úklid. „Letos se ale chceme zaměřit na větší propagaci celého spektra úkonů pečovatelské služby,“ zmínila se Medlínová. Tam, kde služby zcela nevyhovují, může charita nabídnout pomoc formou osobní asistence, jejíž rozsah se určuje hodinově a není omezen ani místem ani časem. „Tak mohou naši pracovníci splnit požadavek náročné péče u těžce pohyblivých lidí včetně víkendových a nočních služeb, ale i doprovod na procházku nebo jen popovídání si,“ uvedla.

S požadavkem na zajištění některých služeb se na charitu neobracejí pouze senioři. Často přicházejí jejich děti, které žijí v jiných městech nebo jsou pracovně vytížené a chtějí rodičům zajistit péči.

Na podporu terénních sociálních služeb už letos vypsal kraj dva granty. První na částku 2,5 milionu korun, druhý na pět milionů. Důvod je, že tyto služby nejsou občanům vždy dostupné a kraj není schopen je v takové výši zajistit.

Služby oblastní charity Strakonice
OCH Strakonice poskytuje tyto služby: Domov pro seniory – Dům klidného stáří sv. Anny, osobní asistence, Pečovatelská služba – střediska Strakonice, Volyně, Blatná, Osek–Radomyšl, Odborné sociální poradenství.