Zázrak v mostním stavitelství – tak má vypadat mnohokrát diskutovaná lávka pro pěší a cyklisty přes Otavu. Nad vodou u jezu v blízkosti hradu ji ponesou ocelová lana.

Podle mluvčího stavební společnosti SMP CZ, a.s., Pavla Kameníka kolemjdoucí uvidí vznik konstrukce, která patří mezi nejzajímavější v mostním stavitelství. „V podstatě se jedná o dva zhruba dvanáct metrů vysoké ocelové pylony, mezi které budou napnuta dvě ocelová lana. Na nich bude zavěšená ocelová mostovka s pochozí vrstvou z tvrdého dřeva,“ vysvětlil. Oba pylony budou založeny na asi třiceti stodvaceticentimetrových pilotách. Ty budou přivezeny odděleně a po smontování je jeřáb usadí na základ. Následně dojde k napnutí lana, ukotveného do železobetonových opěr.

Pylon – v oblasti stavebnictví se jedná o věžovou nejčastěji ocelovou nástavbu mostního pilíře portálového tvaru, která nese lana visutého nebo zavěšeného mostu.
Pilota – jde o hlubinný základový sloup, jehož účelem je přenést zatížení do málo stlačitelné vrstvy podkladu a zmenšit tím sedání stavby.

Tento týden byla stavba předána. Potvrdil to investičního technika radnice Jan Blahout. Hotová má být do konce října včetně navazující části cyklostezky, která přijde na řadu jako poslední. Vodáci se pak mohou těšit na přístaviště na každé straně.

Diskuse nekončí

Široká diskuse na internetových stránkách nebere konce. Poslední hlasy se například pozastavují nad zhruba desetimilionovým zdražením lávky u hradu.
Nekompromisně se v ní k lávkám postavil i Ladislav Vrkoč. „Proč je město hluché k názoru občanů v anketě v Deníku a nepostaví lávku v Dražejově,“ podivil se. Do pokračující webové diskuse o lávkách se stále ještě můžete připojit.

Za 60 milionů korun postaví lávku již zmiňovaná SMP CZ, a.s., a SDS Exmost, s.r.o. Dotace z regionálního operačního programu, která vychází z původního předpokladu nákladů ve výši 50 milionů, ale činí jen 46 milionů korun.

Na internetových stránkách města www.strakonice.eu je už nyní možné najít záběry z webové kamery zaměřené na stavbu uvedené lávky.

Další dvě lávky

Na území Strakonic mají vzniknout další dvě podobná přemostění určená výhradně chodcům a kolařům. Zatímco pro lávku mezi mosty Jana Palacha a v ulici Ellerova už radnice zadala zpracování projektu, pro tu v Novém Dražejově existuje stále jen studie.

V obou případech se mají náklady pohybovat v desítkách milionů. O tom, kdy dojde k jejich skutečnému vybudování, ale zatím radnice mlčí.