Prohlédli jsme si zvířátka, ale s velkým zájmem jsme zejména poslouchali výklad pracovníků stanice o přírodě a její ochraně. Jenom nás trochu mrzelo, že bylo špatné počasí a nebylo se pořádně kam schovat,“ podělila se o své pocity Viktorie Čípová z Písku, která Makov navštívila se skupinou seniorů.

Vybudování učebny je velkým přáním pracovníků stanice, jejímž zřizovatelem je Český svaz ochránců přírody.

„Environcentrum, kde by bylo možné s lidmi besedovat a odpovídat na jejich otázky, je vzhledem k zájmu návštěvníků nutností. Překážkou však jsou peníze,“ vysvětlil vedoucí záchranné stanice Libor Šejna.

V minulých dnech pracovníky i návštěvníky Makova potěšila zpráva, že stanice získala z Operačního programu životního prostředí Evropské unie 11,4 milionu korun.

„Celková přestavba bude stát 14,3 milionu korun, Na rekonstrukci se bude podílet město Písek, které přispěje částkou milion korun formou předplacených služeb,“ uvedl Petr Matoušek z odboru rozvoje, investic a majetku města Písku.

Písek poskytuje Makovu každoročně 140 tisíc na provoz a navrácení uzdravených živočichů zpět do přírody a kolem 180 tisíc na environmentální výchovu obyvatel.

Na jedné straně velká radost z peněz, které pomohou zásadně změnit prostředí v Makově. Na druhé straně i trocha smutku, protože tuto dotaci není možné použít na budování environcentra. „Ale ještě není vše ztracené,“ myslí si Libor Šejna. Chce se pokusit o to, aby učebna mohla být z dotace financována.

Rekonstrukcí se zlepší zejména technické zázemí, v plánu je nová přípravna krmiv, ošetřovna a izolace pro poraněná a nemocná zvířátka, která sem vozí strážníci z Písku a Strakonic, ale i jednotliví občané. Bude vybudováno zimoviště pro ježky a nové voliéry.

„Předpokládáme, že po skončení rekonstrukce a výstavbě environmentálního centra se počet návštěvníků záchranné stanice i počet odborných školení ještě podstatně zvýší,“ uzavřel Libor Šejna. Rekonstrukční a další stavební práce v Záchranné stanici živočichů Makov by měly začít ještě letos na přelomu léta a podzimu.