„Obci byla předána bezúplatně v rámci projektu ministerstva vnitra na obnovu zásahové techniky, který byl odstartován v roce 2007. Profesionálním hasičům z celé České republiky bylo předáno čtyřicet nových cisteren za dvě stě milionů korun a jedna šla i na Strakonicko, na stanici do Vodňan. Díky tomu jsme mohli vyřadit jednu z našich stávajících cisteren a předat ji dobrovolným hasičům,“ vysvětlil ředitel hasičského záchranného sboru Strakonice Ota Šmejkal.

Bavorovští hasiči už novou techniku potřebovali. „Máme Avii z roku 1975 a cisternu Tatra z roku 1965, která už potřebuje celkové repasování. Liazka, která je z roku 1991 pro nás bude moderní auto. Využijeme ji při požárech, živelných katastrofách i technických zásazích,“ zmínil se velitel dobrovolných hasičů Jan Kopecký.