Oslavousi 6. června připomenou obyvatelé Bílska a všichni, kdo z této obce pocházejí, 130. let od výstavby obecné školy.

„Naposledy se v ní učilo někdy v sedmdesátých létech minulého století. Vše máme zaznamenáno v kronice. Budovu jsme ale nenechali chátrat. V přízemí je obchod, veřejná knihovna a kanceláře obecního úřadu. Patro jsme nechali přestavět na byty,“ uvedl starosta Jiří Vrtílka.