„Vychází z doložených historických událostí v dějinách obce. Z toho, že Škůdra je jednou z nejstarších vesnic na Strakonicku a z existence tří mlýnů na potoce Kolčava,“ uvedl starosta obce Pavel Mráz. Oficiálně ho chtějí Strašičtí představit 25. července na srazu rodáků. Na pořízení znaku a praporu získali prostřednictvím svazku obcí Středního Pootaví dotaci ke které z rozpočtu přidali pět tisíc korun.

 Znak je šikmo dělený. Modré pole se zlatou ostreví patří Škůdře o níž jsou připomínky z roku 1045, kdy ji jako Scodru věnoval kníže Břetislav Břevnovskému klášteru. Ostrev je provizorní žebřík používaný ve středověku ke zlézání hradeb. Byla vyráběna z kmenu stromu, na němž byly ponechány výčnělky z osekaných větví, které sloužily jako příčky k lezení.

 Zlaté pole se třemi mlýnskými koly je symbolem Strašických a připomínkou mlynářství na potoce Kolčavě.