„Všechna tato čísla jsou ale zatím předběžná. V pátek 27. února se totiž od 14 do 18 hodin uskuteční ještě dodatečný zápis na Základní škole Dukelská. Je pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu zápisy nestihli, a i když je na jediné škole, mohou se rodiče libovolně rozhodnout, kam své dítě umístí,“ zmínila se za odbor školství městského úřadu Libuše Řeřábková.

U zápisu v Základní škole FLČ budoucí prvňáčky vítali například Mach a Šebestová. Malý Jonáš Polák (6) ale do sluchátka, které mu chtěl půjčit Mach (Adam Johanes) mluvit nechtěl. V této škole zapsali 86 dětí, z toho 11 rodičů chce žádat o odklad a další čtyři ještě zvažují. „Několik rodičů volalo, že se kvůli nemoci dítěte zúčastní až dodatečného zápisu,“ dodala ředitelka školy Jaroslava Kolesová. Fotogalerii najdete na www.strakonicky.denik.cz.