„Hrudky, které vznikají na sebe nabalují další příměsi a ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají jejich chod,“ vysvětlila mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Renáta Kollarczyková. Společnost na Strakonicku spravuje 80 kilometrů kanalizace.

Pokud provozovatel zjistí, že někdo tuky do kanalizace vypouští, hrozí mu pokuta až 5000 korun. U firem jsou to až stovky tisíc. „Správně se totiž musejí tuky odevzdávat ve sběrných dvorech,“ dodala.

To ale většina lidí nedodržuje. „Odevzdat použitý rostlinný olej k nám přicházejí lidé většinou dvakrát nebo třikrát do týdne. Víc o tuto službu zájem nebývá,“ zmínil se zaměstnanec sběrného dvoru ve Strakonicích.

Ani osmačtyřicetiletá Věra ze Strakonic si nedovede představit, že by s každou troškou oleje běhala do sběrného dvora. „Vylévám ho do odpadu. V paneláku ani není kde to skladovat. Jsme s manželem sami, myslím, že ho zas tolik nevypustíme,“ uvedla.

 Podle Kollarczykové kanalizační řád vypouštění vody s tuky z domácností nezakazuje. „Povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou ovšem tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků vyplývá,“ řekla. Je to do sto miligramů na litr vypuštěných látek.
 Přepálené tuky patří do sběrných dvorů. Z těch je odváží specializované firmy na další zpracování.

Sběrny od školy přepálený olej nevzaly
Strakonicko/ Firmu, která by vzala k likvidaci vysmažený olej ze školní jídelny, sháněla před časem marně strakonická střední škola řemesel a služeb. „Nikdo ze Strakonicka od nás nechtěl olej brát. Nakonec jsme si museli najmout na jeho odvoz firmu z Písecka. Tu využíváme dodnes,“ zmínil se vedoucí ekonomického úseku školy Otomar Šimák.

Pro školu by podle něj bylo snazší, kdyby od něj brala olej nějaká z místních firem. „Takhle jsme závislí na svozu z Písku,“ dodal Šimák. Ptal se prý i ve dvoře technických služeb, ale ani tam nepochodil. „Olej vybíráme, ale pouze od obyvatel. Ne od firem,“ zmínil se zaměstnanec strakonického dvora.
Jedinou z firem ze Strakonic, která přepálený olej od firem vybírá, je Recyklace odpadů a skládky, a. s., (ROS) v Písecké ulici. „Pokud bude mít škola zájem, olej od ní vezmeme. Vozí nám ho běžně různé restaurace,“ zmínil se ředitel firmy Petr Pruner.

Školní jídelna na Zvolenské, která vaří nejen pro své žáky, ale i pro strávníky z veřejnosti, udělá denně 700 obědů.
To by podle Prunera neměl být žádný problém. „Na olej máme zajištěné další firmy, které ho dále zpracovávají. Nejsme ale sběrný dvůr a vybíráme za jeho odvoz poplatek. Je to kolem dvou korun,“ dodal.

Přepálené rostlinné oleje, které podniky akciové společnosti ROS přivezou, předává dalším specializovaných firmám, které je s minerálními oleji přetváří na topné oleje.