Prach a hluk od kamionů. To vadí Veronice Štilipové ze Strakonic. „Nepříjemné je i dlouhé čekání u přechodu, abych se vůbec dostala na druhou stranu,“ dodala. Podobné zážitky má většina lidí pohybujících se kolem frekventovaných komunikací ve městě.

Vloni došlo k omezení kamionové dopravy v ulici Husova. To sice jedné části města ulehčilo, ale o to větší zátěž prožívá další spojnice od křižovatky u nádraží přes most Jana Palacha na Katovickou. Definitivním řešením má být obchvat. A to jak již léta omílaný severní dopravní půloblouk, tak nová rychlostí silnice na jihovýchod od města.

Osud severního dopravního půloblouku je po letech plánů a dohadů snad konečně jasný. Jak potvrdil místostarosta Pavel Pavel, má územní rozhodnutí a čeká na projekt a stavební povolení. Poté začne Ředitelství silnic a dálnic vykupovat pozemky. Pak už bude scházet jediné, peníze ze státního rozpočtu. Povede z Písecké na Katovickou a na koncích bude mít kruhové objezdy. S realizací se dá počítat v roce 2010. „Na jedné straně jsme několik let bojovali s námitkami. Na druhé se nám včas podařilo dohodnout s majiteli čtyř dotčených domů a s předstihem jsme je vykoupili,“ ohlédl se.

Okolnosti vzniku druhé přeložky jsou mnohem komplikovanější. Podle některých odhadů může k vybudování dojít za deset a více let. Má ulehčit spojnici Písek – České Budějovice, jejíž kapacitu nelze zvýšit kvůli viaduktu u nádraží. „Nyní kraj dopracovává zásady a vláda bude schvalovat politiku územního rozvoje,“ vysvětlil místostarosta. Do těchto dvou zásadních materiálů se musí obchvat dostat, pokud má mít naději na úspěch.

S nějakou čárou přímo z Nové hospody na Volyni tyto dokumenty nepočítají. Ministerstvo dopravy už ale dostalo za úkol nechat zpracovat vyhledávací studii na pokračování rychlostní komunikace R4 z Nové Hospody kolem Strakonic s napojením na kapacitní silnici před Strunkovicemi. Ta by vedla od odbočky na Slaník na Podsrp. Tunel pod kopcem je už dokonce v rozpracované územní dokumentaci kraje.

„Možnost, že by R4 šla úplně mimo Strakonice se nám zdá nepřípustná. Chceme, aby obchvat kopíroval město jako třeba ve Vodňanech,“ dodal místostarosta. Účelné mu připadá i případné křížení budoucí dvoukolejné železniční trati České Budějovice – Plzeň a vybudované rychlostní komunikace.

Hustý provoz brání plánům
Studie proměny městského centra, kterou v loňském roce představil obyvatelům Strakonic architekt Josef Kiszka z Havířova, má jednu zásadní podmínku. Tou je zklidnění dopravy ve středu města. Je otázkou dalších diskuzí, zda budou automobily z náměstí vyloučeny, či jím budou moci v nějakém režimu projíždět. Jisté je však jedno, provoz bude třeba někudy odklonit. K tomu ale plánovaný severní dopravní půloblouk stačit nebude. Aby se v poklidný bulvár mohla změnit například výpadovka na Katovice, bude potřeba vymístit i hlavní tah od Českých Budějovic na Plzeň. K tomu by mohl dopomoci další obchvat v jihovýchodním směru.

Vadí vám hustý provoz ve městě?

Milan David, Nový Dražejov: Vadí. Nejvíce na mostech Palacha a u Hvězdy. Obchvat by byl řešení, už se o něm mluví dost dlouho.

Veronika Štilipová, Strakonice: Vadí mi kamiony, hlavně kvůli prachu a hluku. Také mi vadí dlouhé čekání na přechodu.

Dana Kopčanská, Strakonice: Myslím, že hustý provoz vadí každému. Mám hlavně strach o děti když jdou sami po ulici,někteří řidiči bývají neohleduplní.

Aleš Sejrek, Strakonice: Vadí, nejvíce v Husově ulici kde bydlím,omezil bych provoz kamionů.

Michal Roch, Strakonice: Mě osobně hustý provoz nevadí,jezdím na kole a používám cyklostezky. Spíš mám strach o svého malého syna.