Koncem minulého roku začala ve strakonické nemocnici přestavba chirurgických pavilonů za 370 milionů korun. Více ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Čím jste začali?

Před Vánoci 2008 došlo k přípravě staveniště a v současné době probíhají přípravné práce související s překládkami sítí – vody, páry, elektro, kabelových rozvodů a počítačových sítí.

Došlo ale ke zdržení prací. Proč?

Důvodem zdržení je současný stav ekonomiky, kdy jsou problémy s uvolňováním peněz z centrálních zdrojů. Financování dostavby je totiž čtyřzdrojové: evropské fondy, Jihočeský kraj, ministerstvo zdravotnictví a vlastní zdroje.

Jaká etapa je první?

Akce začíná přístavbou jižního křídla k budově chirurgie. Tato se do budoucna stane sídlem operačních oborů nemocnice. Dalšími etapami jsou rekonstrukce a přestavby operačních sálů, porodních pokojů, zákrokových sálků, jednotky intenzivní péče a centrální sterilizace. Dokončení bude spočívat v kompletní rekonstrukci lůžkového fondu (pokojů pro pacienty), nemocnice a ve vytvoření centrální vstupní haly s recepcí, kudy se bude procházet do jednotlivých ordinací a na lůžková oddělení.

Kdy to pocítí personál a pacienti?

V první etapě, kdy se bude stavět lůžkový blok nově, půjde jen o dopravní omezení pohybu po nemocnici. V letech 2011 až 2012, kdy se budou přestavovat vnitřní prostory a specializované provozy, bude docházet k určitým přesunům a v některých obdobích bude nutné přechodně redukovat plánované zákroky.

Co chcete stihnout letos?

Výstavbu jižního křídla pavilonu operačních oborů a dokončit ji na jaře 2010.

Přestavba:
– Akce si vyžádá 370 milionů korun, už loni dostala nemocnice dotaci z EU 111,5 milionu korun.
– Rekonstrukce se bude týkat celého komplexu zařízení – např. operačních sálů, JIP či ARO.
– Pacienti se mají dočkat komfortního zařízení pokojů.
– Poslední opravou prošly operační sály v roce 1989/90. Samotná budova je z roku 1930.